Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsyn ja UYSP:n yhteinen tiedote ruuhkamaksuista ja joukkoliikenteen kehittämisestä

Luonnonsuojelijat vaativat ruuhkamaksuun vauhtia

(24.5.2007) Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaativat ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla mahdollisimman pian, koska niistä on saatu hyviä kokemuksia muualla maailmassa. Autoilun hillitseminen on myös ilmastopolitiikkaa.

Tukholma on ottamassa ruuhkamaksut takaisin ja Lontoossakin maksullista aluetta ollaan laajentamassa. Maksut ovat vähentäneet ruuhkia viidenneksellä kummassakin kaupungissa. Kun liikenne vähenee, vähenevät myös kasvihuonekaasupäästöt, pienhiukkaset, melu ja onnettomuusriskit.

Järjestöt vaativat uutta hallitusta ryhtymään ripeästi toimeen, jotta lainsäädäntö ei muodostu esteeksi ruuhkamaksuille.

Myös kaupunkiympäristön suunnittelulla voidaan vähentää liikkumistarvetta. Kun peruspalvelut ovat lähellä, niihin pääsee pyörällä tai kävellen eikä autoa tarvita. Kevyenliikenteen väylien lisäksi tarvitaan lisää kunnollisia ja turvallisia pyöräparkkeja. Niihin sijoitettu raha poikii monia hyötyjä: liikkuminen on käytännössä saasteetonta ja terveyttä edistävää.

Pääkaupunkiseudun pendelöintiin on saatava tehokas joukkoliikenne ja uusia houkutuksia käyttää sitä. Nyt autoilu kasvaa huolestuttavasti eikä joukkoliikenteen osuus ole noussut. Poikittaista joukkoliikennettä tarvitaan lisää, sen osoittaa mm. jokeribussin suosio. Ruuhkamaksuilla ja keskustatunnelin rakentamatta jättämisellä saadaan rahaa vuorovälien tihentämiseen. Lippujen hinnat voidaan näin myös pitää kohtuullisina.

Järjestöt korostavat, että toimivasta joukkoliikenteestä hyötyvät kaikki – sekä ihmiset että luonto.

LISÄTIEDOT
– Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri
– puheenjohtaja Leo Stranius, puhelin 040 754 7371
– piirisihteeri Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Kaisa Hauru, puhelin (09) 228 02 277