Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Voit tukea toimintaamme Helsingin luonnon puolesta. Tee luontoteko ja osallistu luonnonsuojeluun lahjoittamalla! Lahjoita omaksi iloksesi tai vaikka läheisen merkkipäivän kunniaksi.

Rahankeräystilimme on: FI3281469710075408, DABAFIHH. Laita viestikenttään: lahjoitus.

Lämmin kiitos tuestasi!

Lahjoitusvaroin voimme muun muassa tehdä luontoselvityksiä. Kuva: Emilia Pippola

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslain (863/2019) mukaiset ilmoitettavat tiedot keräyksestä:
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n lupa nro RA/2022/644. Lupa on myönnetty 20.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Varat käytetään hakijan tarkoituksen mukaiseen yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan:

  • alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseen
  • elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseen ja ympäristön saastumisen ehkäisyyn
  • ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin ja luonnon hiilivarastojen suojeluun
  • kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
  • kulttuuriympäristön puolustamiseen
  • retkien, talkoiden, seminaarien ja kurssien järjestämiseen (kaikille avoimet retket ja tapahtumat)
  • yhdistystoimintaan (Helsingin kaupungilta vuokratun kiinteistön toiminta) siltä osin kuin toiminta palvelee hakijan yksinomaan yleishyödyllistä toimintaa
  • kaavoitukseen liittyvään toimintaan, kuten esimerkiksi luontoselvitysten, suojeluesitysten ja lausuntojen tekemiseen
  • viestintään ja kampanjointiin.

Varat käytetään muun muassa esitteiden ja muiden materiaalien paino- ja hankintakuluihin, markkinointikuluihin, palkkioihin ja palkkoihin, matkakuluihin, tapahtumien, projektien ja talkoiden järjestämiseen tarvittaviin ruoka-, tarvike- ja kalustehankintoihin sekä laite-, kaluste- ja tapahtumatilavuokriin siltä osin kuin edellä mainitut kustannukset aiheutuvat yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.

Lisätietoja: helsy(a)sll.fi