Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kaavoitus uhkaa ihmisten terveyttä ja luontoa

14.4.2014 – Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä laajojen luontoalueiden säilymisen tulee olla keskeinen periaate käsittelyssä olevissa erilliskaavapäätöksissä (muun muassa Kivinokka ja Vartiosaari) ja Helsingin yleiskaavan valmistelussa. Nyt tehtävät päätökset ovat peruuttamattomia. Erilliskaavasuunnitelmissa ja yleiskaavan visiossa luontoalueita ei ole kunnioitettu.

Kaavoitus uhkaa ihmisten terveyttä ja luontoa

kuva: Olli Manninen

Rakentaminen on ohjattava jo rakennetuille alueille. Erityisen huolestunut yhdistys on erillispäätöksin katoavista Helsingin luonnon arvoalueista ja kaupungin yleiskaavan visiotyössä luonnostelluista suunnitelmista muuttaa luonnontilaiset virkistysalueet ”laadun parantamisen” nimissä rakennetuiksi puistoiksi.

Yhdistys ei voi hyväksyä Vartiosaaren, Kivinokan ja Viikin luonnonsuojelualueen rantojen kaavoittamista asuinkäyttöön. Alueet tulee kehittää kulttuuri- ja luontoarvoja kunnioittavalla tavalla virkistyskäyttöön.

Jos yleiskaava toteutetaan vision vihernäkemyksen pohjalta, kaavasta tulee yhdistyksen mielestä luonnon ja virkistyksen kannalta kelvoton. Suunnitelmat eivät tarjoa kaupunkilaisille viihtyisää ympäristöä ja väheksyvät luonnon terveysvaikutuksia sekä luonnon monimuotoisuutta. Lukuisten tutkimusten mukaan lähiluonnolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Metsässä samoilu lievittää myös stressiä.

Helsingin ainutlaatuinen luonto on tähän asti ollut yksi merkittävimmistä vetovoimatekijöistä erityisesti asukkaiden ja myös matkailijoiden kannalta. Yhdistyksen mielestä Helsingin kasvu on ohjattavissa kaupunkilaisten ympäristöä ja luontoa säästäen, jos tahtoa on.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä on yli 4000 jäsentä ja se on Suomen luonnonsuojeluliiton suurin paikallisyhdistys.

Lisätietoja:

Jarmo Nieminen
Puheenjohtaja
jarmo.nieminen@santahamina.fi
045 656 7542

Johanna Kare-Haavisto
Järjestösihteeri
helsy@sll.fi
050 301 1633
Kotkankatu 9
00510 Helsinki