Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Östersundomin kaavaehdotus uhkaa linnustoa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottavat 22.10.2014

Östersundomin osayleiskaavan Natura-arviointi ajaa kaavan uuteen valmisteluun

Luontojärjestöt pitävät hyvänä sitä, että Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen Natura 2000 -arviointi tuodaan julkiseen keskusteluun. Umpikujaan ajautuneen kaavaehdotuksen ottaminen poliittiseen käsittelyyn tarjonnee mahdollisuuden saattaa kaava lailliselle, kantavalle pohjalle.

”On mielenkiintoista, että kaavoittajat ovat tuomassa poliittiseen käsittelyyn kaavaehdotusta, jonka Natura-arvio tosiasiassa estää kaavan eteen päin viemisen esitetyssä muodossa. Natura-arviointi osoittaa kaavaehdotuksen heikentävän merkittävästi Natura-arvoja, vaikka kaavaesitystä onkin hieman korjattu aiemmasta”, toteaa Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

”Luonnonsuojelulaki on tässä asiassa selkeä. Natura-alueen heikentäminen on mahdollista poikkeusmenettelyllä, mikäli hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Östersundomin kaavan Natura-alueita heikentävät maankäyttöratkaisut eivät täytä kumpaakaan poikkeusluvan kriteeriä. Vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia on eikä halua rakentaa ranta-alueille voi pitää yleisen edun kannalta pakottavana syynä”.

”Tällaisen kaavaesityksen vieminen eteenpäin merkitsisi koko Östersundomin kaavoituksen juuttumista monivuotisiin valitusprosesseihin, joiden ennuste on kaavan kannalta huono. Tämä ei ole järkevä tapa edetä”, pohtii Immonen.

”Kaavan tuominen julki kriittisestä Natura-arviosta piittaamatta antaa vaikutelman siitä, että halutaan siirtää vastuu kaavan merkittävästä muuttamisesta suojelevaan suuntaan kaavoittajilta poliitikoille.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä luotetaan siihen, että kaavaehdotus laitetaan pienen poliittisen harkinnan jälkeen uuteen valmisteluun. Hyvän mallin lailliselle kaavalle tarjoaa luontojärjestöjen varjokaavaesitys vuodelta 2013. Se mahdollistaa merkittävän rakentamisen Natura-alueita ja muita luonnonsuojelun kannalta keskeisiä alueita heikentämättä”, muistuttaa Immonen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Järjestöjen vaihtoehtokaava: Varjokaava -sivusto ->

Östersundomin kaavaehdotus ->

Lisätiedot:

Ursula Immonen, p. 044 258 0598, SLL:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtaj