Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vastustamalla Naturaa Helsinki ajaa Östersundomin kaavan jäihin

20.11.2014 – Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös, jossa puolletaan Östersundomiin laadittua yleiskaavaesitystä, vaarantaa koko alueen kaavoituksen. Se johtaa yhteentörmäykseen Natura-suojelun kanssa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa, ettei esitetty yleiskaava loukkaa vain muutaman lintulajin esiintymistä, vaan useampaa Natura-aluetta, joiden viereen esitetään rakennettavaksi taajama-asutusta. Helsingin valitsema linja on sama, josta Vantaan kaupungin vuonna 2011 asianajo-toimistolta tilaama lausunto vakavasti varoitti.

Vastustamalla Naturaa Helsinki ajaa Östersundomin kaavan jäihin

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokous tiedottaa:

Vastustamalla Naturaa Helsinki ajaa Östersundomin kaavan jäihin

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös, jossa puolletaan Östersundomiin laadittua yleiskaavaesitystä, vaarantaa koko alueen kaavoituksen. Se johtaa yhteentörmäykseen Natura-suojelun kanssa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa, ettei esitetty yleiskaava loukkaa vain muutaman lintulajin esiintymistä, vaan useampaa Natura-aluetta, joiden viereen esitetään rakennettavaksi taajama-asutusta. Helsingin valitsema linja on sama, josta Vantaan kaupungin vuonna 2011 asianajo-toimistolta tilaama lausunto vakavasti varoitti.

Suunnitelman mukaan Östersundomiin asutettaisiin 70 000 – 100 000 asukasta. Jo asukasmäärän suuri haarukka kumoaa väitteen, että Natura-säädösten huomioiminen vähentäisi alueen asukasmäärää 10 000 hengellä.

Kriittiset alueet on esitetty rakennettaviksi tietoisina siitä, että ne loukkaisivat Natura-alueita ja että niiden rakentamiselta siten puuttuvat lailliset edellytykset. Lisäksi suunnittelun suuri liikkumavara osoittaa, että esitykselle on vaihtoehtoja jopa Östersundomin alueen sisällä; puhumattakaan yleensä Helsingistä tai koko pääkaupunkiseudusta. Kun selvitetään, onko Natura-loukkauksille vaihtoehtoja, tarkastelualue on suurempi kuin yksi kunta.

Helsingin, Espoon ja Vantaan jo hyväksytyissä tai työn alla olevissa yleiskaavoissa rakentamiseen on varattu määrä, mikä riittää lähes puolelle miljoonalle uudelle asukkaalle.

Natura-alueet eivät ole reservialueita, joiden suojeluarvoja voidaan loukata aina silloin kun maille keksitään muuta käyttöä. Natura-suojelu on pysyvä. Helsingin Östersundomiin tarjoama kaava näyttääkin yritykseltä aloittaa Natura-suojelun yleinen purkaminen Suomessa.

Jos kaavoitusta viedään eteenpäin kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämällä tavalla, Östersundomin yleiskaavoitus todennäköisesti pysähtyy pitkäksi aikaa, ja alueen rakentamisen aloittaminen viivästyy vuosiksi.

Helsingissä 20.11.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen
puheenjohtaja
nieminen.jarmo@gmail.com
045 656 7542

Antti Halkka
varapuheenjohtaja
antti.halkka@sll.fi
050 308 2795