Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Östersundomin 2.vai­he­maa­kun­ta­kaa­vaeh­do­tuk­seen

Kaavaehdotus vaatii vielä merkittävää kehittämistä etenkin luontoalueiden huomioinnin osalta ennen kuin sitä kannattaa viedä poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on pettynyt siitä, että luonnonsuojelu- ja Natura-alueita sekä Sipoonkorven aluetta ei ole kunnioitettu maakuntakaavaehdotuksessa läheskään riittävästä. Lisäksi ekologiset yhteydet kansallispuistosta merialueiden Natura-alueille uhkaavat jäädä liian kapeiksi ja taajamatoimintojen alueiden puristukseen.

Ainoastaan Kasakallion kautta kulkeva ekologinen käytävä Porvarinlahdelle on edes jonkinlainen yritys huolehtia kyseisistä yhteyksistä, mutta sekin jää aivan riittämättömäksi, koska sen itäpuolelle suunnitellaan laajalle alueille Salmenkallion metsien tilalle taajamatoimintojen aluetta, joka ulottuu Talosaareen asti ja on paikoitellen aivan Natura-alueissa kiinni.

Lue koko mielipide