Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä suunnittelun lähtökohdista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

Suunnittelualue sisältää Herttoniemen sairaalan, terveysaseman, urheilukentän sekä pysäköintialueen lisäksi jonkin verran metsäisiä puistoalueita. Kaava-alueen lounaisosan (sairaalan länsipuoli) sekä pohjoisosan (pysäköintialueen luoteispuoli) puistoalueet ovat täysin kytkeytyneitä Viikin metsäiseen luontoalueeseen. Metsäalueilla on myös maisemallista arvoa sekä merkitystä näkösuojana viheralueen ja rakennetun alueen välissä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää Viikki-Vanhankaupunginlahden luonto- ja virkistysaluetta keskeisen tärkeänä nykyisille ja tuleville helsinkiläisille. Nykyisen yhtenäisen viheralueen säilyminen tulisikin taata myös reuna-alueen asemakaavoissa sekä uudessa yleiskaavassa.

Edellä mainitusta syystä esitämme, että kaava-alueen lounais- ja pohjoisosan metsien osalta luovutaan lisärakentamisen sekä -kenttien suunnittelusta ja nykyiset metsäiset alueet säilytetään virkistysalueena.

Muun alueen maankäytön muutossuunnitelmiin yhdistyksellä ei ole huomautettavaa.