Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Luonnonhoidon työryhmän kommentit Keskuspuiston luonnonhoidon yleis­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

Lausunnolla olevaan yleissuunnitelmaluonnokseen sisältyvät metsänhoitotoimet muodostavat hakkuiden sijoittumisen ja volyymin osalta toteuttamiskelvottoman kokonaisuuden. Hakkuuesityksiä tulee olennaisesti keventää ja myös itse suunnitelman tekstejä muokata tasapainoisemmiksi, jotta lopputulos olisi miltään osin perusteltua viedä lautakuntakäsittelyyn. Huomattavat ongelmat ja puutteet luonto- ja lajistoarvojen huomioinnissa edellyttävät myös maastossa tapahtuvia lisäselvityksiä sekä uutta harkintaa toimittaessa arvokkailla luontoalueilla.

Keskuspuiston luonnonhoidon yleisssuunitelmaluonnos

23.11.2015