Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Myllypuron-Roihupellon-Puotinharjun alue­suun­ni­tel­maan liittyvät vakavat ongelmat

Lautakunnan esityslistalla 15.1.2015 olevaan aluesuunnitelmaan ja sen luonnonhoito-osaan sisältyy joukko vakavia ongelmia, jotka haluamme saattaa lautakunnan tietoon.

Helsingin yleisten töiden lautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Asia: Myllypuron-Roihupellon-Puotinharjun aluesuunnitelmaan liittyvät vakavat ongelmat

Lautakunnan esityslistalla 15.1.2015 olevaan aluesuunnitelmaan ja sen luonnonhoito-osaan sisältyy joukko vakavia ongelmia, jotka haluamme saattaa lautakunnan tietoon.

1) Suunnitelma-alueen metsänhoitosuunnitelmat ovat selvästi ylimitoitettuja ja ne heikentävät, ilman virkistyskäyttöön tai turvallisuuteen liittyviä asiallisia hoitoperusteita, lukuisien metsäkuvioiden suunnitelmatyön aikana todettuja ja yksilöityjä luontoarvoja.

2) Alueella suunnitelmatyön yhteydessä rakennusviraston toimesta toteutettu METSO-arvojen selvitys ja aikaisempien selvitysten tarkistaminen on tehty puutteellisesti ja valikoivasti. Rakennusvirasto ei ole pystynyt antamaan uskottavaa selitystä sille, miksi näin merkittävä määrä arvokkaiden metsien kriteerit täyttäviä metsäkuvioita on jäänyt tunnistamatta ja ohjattu metsänhakkuiden kohteeksi.

3) Alueen hoitoluokituksessa on poikkeuksellisen heikosti osoitettu arvometsinä muita arvokkaita metsiä kuin niitä, jotka sijaitsevat luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvän Hallainvuoren ydinalueella. Lopputulos on huono niin luontoarvojen suojaamisen kuin esim. ympäristökasvatuksen kannalta.

4) Rakennusviraston vastine kaupunginhallituksen nimeämän luonnonhoidon työryhmän työskentelyn yhteydessä annettuihin luontojärjestökommentteihin (joiden takana noin 40 h maasto- ja kirjoitustyöt) on huomattavan ylimalkainen. Pääosaan kritiikistä ja muutosesityksistä ei varsinaisesti vastata ja 2/3 esitetyistä kuviokohtaisista toimenpidemuutoksista sivuutetaan viittaamalla yleistasolla turvallisuuteen, luonnonhoidon linjauksiin sekä luonnonhoidon työohjeisiin. Yhtään ainoaa esitettyä lisäystä arvometsien hoitoluokkaan (C5) luontoarvojensa puolesta kuuluvista metsistä ei suostuta huomioimaan, vaikka arvot olisi kuviokohtaisesti yksilöity. Perusteena vedotaan valtakunnallisiin yhden lauseen mittaisiin suosituksiin, joita kukin hoitoluokitusta käyttävä kaupunki voi tosiasiassa soveltaa täysin itsenäisesti omalle suunnittelualueelleen sopivalla tavalla.

5) Kuviokohtaisten muutosesitysten sivuuttamisessa vedotaan siihen, että toimenpiteitä on tarkoitus tosiasiassa tehdä vain osalla (tai jopa murto-osalla) esitettyjen toimenpidekuvioiden pinta-alasta. Sitä ei kuitenkaan yksilöidä, millä kuvioilla näin on tarkoitus toimia ja millä toimenpiteet kohdistuvat koko kuviolle. On hyvä tiedostaa se, että rakennusviraston luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen on erikseen kieltäytynyt toimittamasta tarkempia luonnonhoidon toteuttamissuunnitelmia luonnonhoidon työryhmän järjestöedustajien käyttöön, vaikka tämä aineisto olennaisesti helpottaisi kommentointeja ja itse järkevää vuorovaikutusprosessia.

6) Luonnonhoidon vuorovaikutusraporttiin (liite 12) on kirjattu se, että saatujen luontojärjestökommenttien perusteella voidaan 16 kuvion osalta tehdä esitetyt toimenpidemuutokset. Muutoksia ei kuitenkaan ole tehty sen enempää itse aluesuunnitelmaan (liite 1) kuin Myllypuron ja Roihupellon hakkuutyökarttaan (liite 15).

7) Päätösaineistoon sisältyy joukko metsänhakkuuesityksiä (mm. kuvioille 169,210, 245, 246, 263, 265 ja 271 esitetyt toimenpiteet), jotka eivät ole olleet mukana luonnonhoidon työryhmässä keväällä 2014 kommentoidussa luonnoksessa (liite 11).

Edellä mainituista syistä Myllypuron-Roihupellon-Putinharjun aluesuunnitelman luonnonhoito-osa on nykymuodossaan toteuttamiskelvoton.

Lisätietoja:

Keijo Savola,

Luonnonhoidon työryhmän jäsen (Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry)

keijo.savola@gmail.com

045-652 1974

Sirkku Manninen

Luonnonhoidon työryhmän jäsen (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry)

sirkku.manninen@helsinki.fi