Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Stansvikin asemakaavasta KHOlle

Stansvikin kyläyhdistys ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n yhdistetty valitus Stansvikin alueen asemakaavasta (11960) Perustelu, joilla muutosta vaaditaan Päätös on ilmeisen virheellinen. Julkinen etu vaatii, että tiukan suojelun piirissä olevien lajien ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisesta kaavoituksessa saadaan korkeimman hallinto-oikeuden linjaus.

Stansvikin kyläyhdistys ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ryvalitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Stansvikin asemakaavasta