Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Järjestöt haluavat muutosta yleiskaavaan viher- ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jen alueiden säi­lyt­tä­mi­sek­si

WTC-talo, Helsinki 13.10.2016

JÄRJESTÖT HALUAVAT MUUTOSTA YLEISKAAVAAN VIHER- JA KULTUURIYMPÄRISTÖJEN ALUEIDEN SÄILYTTÄMISEKSI

Helsinkiin valmistellun yleiskaavan vaikutuksista viher- ja kulttuuriympäristöihin ollaan erittäin huolestuneita, ilmenee Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kumppaneineen teettämästä järjestöjen vuorovaikutusraportista. Se esiteltiin WTC-talolla Helsingissä 13.10.2016 pidetyssä yleiskaavaseminaarissa.

Selvityksen aineistona olivat yleiskaavaehdotuksen 1 444 muistutusta. Niistä 62 prosentissa vastustettiin yleiskaavaehdotuksen viheralueille osoittamaa rakentamista.

Viheralueita pidettiin tärkeinä virkistykselle yli 700 muistutuksessa. Myös luontoarvot nousivat usein esille. Lisäksi viher- ja merialueet sekä luonnonmukaiset rannat nähtiin tärkeänä osana alueen identiteettiä, ja moni muistuttaja toi esille myös luonnon terveysvaikutukset.

Vaikutusmahdollisuuksia kaavaprosessiin pidettiin heikkoina. Kaikkiaan noin 200 muistuttajaa piti vuorovaikutusta puutteellisena tai epäonnistuneena ja vain alle kymmenessä tapauksessa vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia kuvattiin onnistuneiksi.

”Kansalaisten huoli on todellinen. Virkistysmahdollisuuksien heikkeneminen koskee suurinta osaa helsinkiläisistä. Tilanne on nurinkurinen, sillä kasvavan Helsingin asukkaat tarvitsevat päinvastoin lisää luonnonläheisiä ja elämyksellisiä virkistysalueita,” sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen.Helsingin yleiskaavaehdotuksen ylimitoitetun rakentamistarpeen palautus viheraluepikseleiksi. Keltaisella värillä säästettävät viher- ja kulttuurialueet. Lähde Järjestöjen vuorovaikutusraportti ja Helsingin yleiskaava- luonnos.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kokosi raportissa esitetyt kansalaisille tärkeät alueet kaavakartalle. Noin tuhat pikseliä eli hehtaaria rakentamista oli sijoitettu kulttuuriarvojen, virkistyksen ja luonnon kannalta arveluttavasti. Tämän rakentamismäärän poistaminen on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja asiaan perehtyneen arkkitehti Olli Hakasen mukaan mahdollista.

Yleiskaavaehdotuksessa on liioitellun iso – yli kaksinkertainen – kaavavaranto. Tämän pienentäminen normaalille tasolle on mahdollista vaarantamatta asuntojen ja työpaikkojen lisäämisen tavoitteita. ”Rakentamisessa tulisi pyrkiä viheralueiden valtaamisesta jo rakennetun maan tehokkaampaan käyttöön”, toteaa Hakanen. Perustelut oheisessa linkissä.

Kulttuuri- ja viheralueiden säästäminen ilman vastakkainasettelua rakentamisen kanssa on mahdollista.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Keskuspuistoryhmä

Lauttasaari-Seura ry

Malmin lentoaseman ystävät ry

Pro Tuomarinkylä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Vartiosaari-seura ry

Yleiskaava uusiksi -ryhmä

Lisätietoja: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, puheenjohtaja Jarmo Nieminen, 045 656 7542.

Järjestöjen vuorovaikutusraportti

Keskuspuistoryhmän väitteitä ja vastaväitteita Keskuspuistosta