Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaku Helsingin kau­pun­gin­val­tuus­ton 26.10.2016 päätöksestä (272 §) hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry. hakivat muutoksenhakua Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 päätöksestä (272 §) hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava.

VAATIMUKSET
1. Ensisijaisesti vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan
Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemän Helsingin yleiskaavaa
koskevan päätöksen. Valituksen ulkopuolelle rajataan kuitenkin kaavan
liitekartalta Kaupunkiluonto löytyvät oikeusvaikutteisiksi esitetyt
Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelulain rauhoitetut luontotyypit,
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet ja Suojeltavaksi tarkoitetut alueet.

2. Toissijaisesti vaadimme kumottaviksi valituksen luvussa 7 ja liitekartalla
6 keltaisella värillä osoitetut yksittäisiin alueisiin ja kaavamerkintöihin
liittyvät yleiskaavan ratkaisut.

3. Toissijaisesti vaadimme myös merellisen virkistyksen ja matkailun alueen
kaavamerkinnän ja sen kaavamääräyksen kumoamista.

4. Lisäksi vaadimme, että koko kaava asetetaan täytäntöönpanokieltoon
valituksemme käsittelyn ajaksi (lukuun ottamatta luonnonsuojeluohjelman
2015–2024 toteuttamista).

Koko raportti

Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 päätöksestä
(272 §) hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava