Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Luon­to­jär­jes­tö­jen aloite Uutelan asemakaavan uudistamiseksi

Uutelan luontoalueelle on vuonna 2005 kaavoitettu tie, jota ei ole toteutettu. Uutelan luontoarvoista on vuoden 2005 jälkeen saatu merkittävää uutta tietoa. Uutelan asemakaavaa on siksi perusteltua muuttaa niin, että tievaraus poistetaan ja Rudträskin alueelle kaavoitetaan SL-varaus.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE

LUONTOJÄRJESTÖJEN ALOITE UUTELAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEKSI

Uutelan luontoalueelle on vuonna 2005 kaavoitettu tie, jota ei ole toteutettu. Uutelan luontoarvoista on vuoden 2005 jälkeen saatu merkittävää uutta tietoa. Uutelan asemakaavaa on siksi perusteltua muuttaa niin, että tievaraus poistetaan ja Rudträskin alueelle kaavoitetaan SL-varaus.

Perustelemme aloitettamme seuraavasti:

1) Tievaraus kulkee Rudträskin sivuitse ja Rudträskistä on vuoden 2005 jälkeen tullut yksi Helsingin uuden luonnonsuojeluohjelman alueista. Tie heikentäisi merkittävästi Rudträskin luontoarvoja.

2) Uuden tien rakentaminen heikentäisi lisäksi luontoa Uutelassa jo olevien luonnonsuojelualueiden lähellä.

3) Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen kehittäisi viherrakennetta vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tien rakentaminen Uutelan arvokkaan luonnon poikki taas tekisi alueesta helpommin haavoittuvan. Lisäksi monipuolisen luonnon virkistysarvot ovat merkittävät.

4) Tien rakentaminen huonontaisi lintujen elinoloja Uutelassa. Tämä seuraisi luonnon pirstoutumisesta linnuille olennaisilla alueilla.

5) Uutela on monille kaupungin asukkaille tärkeä luonnossa liikkumisen paikka. Mitä yhtenäisempänä luonto reittien ympärillä jatkuu, sitä paremman luontoelämyksen ulkoilija saa.

6) Tien rakentaminen lisäisi autoliikennettä virkistysalueella, mikä jo itsessään vähentäisi alueen viihtyisyyttä.

Toteamme lopuksi, että Uutelaan jo vievän tien kunnostaminen olisi halvempaa kuin uuden tien rakentaminen. Kävelyä ja pyöräilyä varten Uutelassa on hyvin toimiva ja viihtyisä ulkoilupolkujen verkosto, joka sopii mainiosti kaikenikäisille luonnossa liikkujille. Jos luonto reittien ympärillä säilyy vahvana, on Uutelan arvo asukkaiden virkistykselle myös tulevaisuudessa erinomainen.

Uutelan luontoarvot tulee turvata muuttamalla asemakaavaa niin, että tievaraus poistetaan ja Rudträskin alueelle kaavoitetaan SL-varaus.

Helsingissä 4.9.2017

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry