Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ilmalan studioiden asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt nähtävillä olevaan aineistoon ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella osana kaavaa tutkitaan sitä, että osa päiväkodin pihatilasta sijoitetaan Tenholanpolun länsipuolelle. Kyseisellä alueella on jyrkän tiepenkereen alla kohtalaisen monipuolista lehtoa (mm. lahopuuta, monipuolinen puusto). Kyseinen lehtoalue on luonnon, virkistyskäytön ja maiseman näkökulmasta vakiintunut ja selkeä osa Keskuspuistoa. Lehto on syytä säilyttää nykyisessä käytössä ja hakea päiväkodille pihatilaa muualta suunnittelualueelta.
 
Muulta osin yhdistyksellä ei ole huomautettavaa kaavaillusta alueidenkäytöstä.
 
Helsingissä 20.2.2018