Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vattuniemen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt nähtävillä olevaan aineistoon ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä suunnitteluperiaatteista

Pidämme suunnitteluperiaatteita hyvänä työkaluna selvittää asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemyksiä laajempien alueiden tulevista maankäyttösuunnitelmista.

Suunnitteluperiaatteissa luontoalueille esitetystä maankäytöstä

Lauttasaaren ranta-alueita kiertävä, vaihtelevan levyinen viheralueiden verkosto on keskeisen tärkeä ”henkireikä” Lauttasaaren nykyisille ja tuleville asukkaille. Ranta-alueiden viheralueverkostolla on myös merkittäviä luontoarvoja (METSO-elinympäristöjä, lahopuustoisia ja tulvavaikutteisia biotooppeja, kasvistollisia arvoja sekä linnustoarvoja).

Suunnitteluperiaatteissa esitetään Y-alueita kahdelle alueelle, jotka ovat nykyisellään selkeä osa Lauttasaaren luontoviheralueita (Salakkakujan pohjoispuoli Särkiniementien varressa, Itälahden pohjoispuolinen alue Särkiniementien sekä Itälahdentien välissä).

Edellisen alueella on vanhan pihapiirin alueelle kehittynyttä monipuolista kulttuurilehtoa (puustossa muun muassa jalopuita sekä vanhasta maankäytöstä kertovina omena- ja päärynäpuita). Osaa alueesta on käytetty varikkoalueena, mutta se on silti pääosaltaan selkeä osa Hevosenkenkälahden ranta-alueen metsä- ja puistokokonaisuutta. Alueen METSO- ja linnustoarvot on todettu myös kaupungin luontotietojärjestelmässä. Itälahden pohjoispuolisella alueella Y-alue on puolestaan esitetty maisemallisesti hienoon kalliometsään, joka on hyvin selkeä osa Lauttasaaren eteläosan virkistysaluekokonaisuutta.

Voimassa olevassa vuoden 2002  yleiskaavassa kummatkin yksilöidyt ongelma-alueet ovat virkistysaluetta.

Yhdistyksessä ymmärretään uusien päiväkotitilojen tarve Lauttasaaressa, mutta pidämme ongelmallisena sitä, jos ne toistuvasti sijoitetaan tärkeille luontoalueille (kuten tapahtui Isokaaren alueella). On toivottavaa, että suunnitteluperiaatteissa esitetyille Y-alueille haetaan vähemmän ongelmallisia vaihtoehtoja asemakaavavaiheessa.

Helsingissä 19.3.2018