Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Roihupellon teollisuusalueen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt nähtävillä olevaan aineistoon ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

Suunnitteluperiaatteiden sisällöstä

Suunnitteluperiaatteiden laadinta on parhaimmillaan hyödyllinen prosessi niin kaavoittajien kuin osallistenkin kannalta. Onnistunut ja moniarvoinen lopputulos edellyttää kuitenkin sitä, että niiden yhteydessä tehdään riittävän kattavat ja monipuoliset tarkastelut.

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteista jää puuttumaan kokonaan luontoarviointi sekä alueen viheralueiden arviointi Helsingin ekologisen verkoston säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Jatkossa tällaiset tarkastelut on syytä sisällyttää kaikkien luontoalueita sisältävien alueiden suunnitteluperiaatteiden osaksi.

Suunnitteluperiaatteissa luontoalueille esitetystä maankäytöstä

Roihupellon teollisuusalueen länsi- ja pohjoispuolisilla kangas-, kallio- ja lehtometsillä sekä Viilarintien itä- ja länsipuolisilla metsillä on merkitystä Viikki-Vanhankaupunginlahden metsien sekä Myllypuron alueen metsien ekologisen kytkeytyneisyyden säilyttämisen kannalta. Teollisuusalueen pohjoispuolisen, puustoltaan melko monipuolisen metsäkaistaleen säilyttämisen nykyisessä leveydessään voi katsoa myös olevan yksi tapa, jolla kuntakaavoituksessa tulee konkretisoida Uudenmaan maakuntakaavassa alueelle esitetty viheryhteys. Kyseinen viheryhteys on osoitettu myös Helsingin uudessa, ei-lainvoimaisessa yleiskaavassa.

Vuoden 2013 visioon sisältyy ajatus Viilarintien ympäristön mahdollisesta rakentamisesta. Vuoden 2050 visioon sisältyy puolestaan ajatus teollisuusalueen länsipuolisen metsäalueen osittaisesta rakentamisesta.  kummatkin esitykset heikentävät viheryhteyttä ja niiden osalta ehdotettua maankäyttöä on perusteltua muuttaa viheralueita säilyttäväksi. Myös Laippapuiston tällä hetkellä rakentamaton metsäinen alue kannattaisi säilyttää jatkossa virkistysalueena.

Muuta

Kannustaisimme kaupunkia kehittämään suunnitteluperiaatteita siten, että Roihupellon jo rakennetuille alueille voitaisiin jatkossa kaavoittaa aiottua enemmän asuntoja hybridirakennuksiin. Alue soveltuisi osaltaan myös korkeampaan rakentamiseen. Alue kytkeytyy nykyisellään useisiin viihtyisiin asuinalueisiin (Karhunkaataja, Myllykylä, Roihuvuori ja Herttoniemi), Viikin luontoalueisiin sekä hyviin liikenneväyliin. Täten siinä olisi potentiaalia myös hyväksi asuinalueeksi.

Helsingissä 23.3.2018