Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaava-aineistoihin ja yhdistyksen kaavaryhmä on tehnyt alueelle maastokatselmuksen, joiden perusteella yhdistys toteaa kaavahankkeesta seuraavaa.

Itse kaava-alueella ei ole erityisen merkittäviä luontoarvoja. Paatsamatien varren metsät ovat kuitenkin keskeinen osa metsäisten viheralueiden jatkumoa, joka kytkee Alppiruusupuiston länsipuolelta muihin Haagan metsäisiin viheralueisiin. Edellä mainitusta syystä esitämme, että kaavaehdotuksessa esitettyä rakentamista supistetaan poistamalla kaksi eteläisintä Paatsamatien varteen esitettyä kerrostaloa.

Helsingissä 25.4.2018