Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Yhteydenotto Helsingin kansallisen kaupunkipuiston pe­rus­ta­mis­sel­vi­tys­työn ohjausryhmälle

Hyvä Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön ohjausryhmän jäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry kannattavat lämpimästi Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin.

Perustamisselvityksen ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää rajata hankkeen tarkastelualue sellaiseksi, että siihen sisältyvät kaikki perustellut valmistelussa esiin nousseet Helsingin luonto- ja kulttuuriperinnön arvotihentymät.

Tarkastelualueesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä SLL:n Uudenmaan piiri muistuttavat tässä vaiheessa siitä, että hankkeen tarkastelualue on syytä rajata mahdollisimman laajaksi. Vuorovaikutuksen yhteydessä esitetyt kannanotot on syytä ottaa pohjaksi aluerajausta tehtäessä, jotta varmistetaan, että kaupunkipuiston kriteerit laajudesta, eheydestä ja ekologisuudesta ym. täyttyvät.

Luonnonsuojelujärjestöt painottavat toimenkuvansa mukaisesti luontoarvojen huomiointia. Helsingin valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikallisesti merkittävät luontoalueet ja niiden moninaiset arvot ovat myös keskeinen osa Stadin stooria.

Valtuustoaloitteen ja lainsäädännön puistolta edellyttämien laatukriteerien takia haluamme korostaa erityisesti seuraavien näkökulmien ja osa-alueiden huomiointia:

  1. Tarkastelualueeseen on syytä sisällyttää kaikki perustellut osa-alueet, joita valmisteluvaiheessa on esitetty.
  2. Lännessä olennaisia ovat mm. Pihlajasaaret, Melkki, Lauttasaaren etelä- ja länsiranta, Seurasaari-Seurasaarenselkä, Meilahden ulkoilupuiston kokonaisuus, Talin virkistys-, kulttuuri- ja luontoalue sekä Patterimäen ympäristö.
  3. Idässä on olennaista huomioida Itäinen saaristo, Itä-Helsingin kulttuuripuiston ydinalueet, Vuosaaren luontoalueet sekä riittävä kytkeytyminen Östersundomin ja Sipoonkorven laajempiin luontoalueisiin.
  4. Keskuspuisto Töölönlahdelta Vantaanjokeen ulottuvana kokonaisuutena on syytä olla mukana.
  5. Rajaukseen on tärkeää sisällyttää osuuksia Helsingin purovesistöistä ja niiden lähialueita.

Lisätiedot: luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, keijo.savola@sll.fi, puh. 045-6521974.

Yhteistyöterveisin 29.5.2018

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Antti Halkka

varapuheenjohtaja

Jenni Toikkanen

järjestösihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen

puheenjohtaja

Ursula Immonen

toiminnanjohtaja