Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Tiedote: Tutkintapyyntö liito-oravametsän hakkuusta Alppikylän alueella

Tiedote 5.7.2018

Tutkintapyyntö liito-oravametsän hakkuusta Alppikylän alueella

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on jättänyt tutkintapyynnön 16.5.2018 poliisille mahdollisesta liito-oravan elinalueen tuhoamisesta Helsingin kaupungin omistamassa metsässä Alppikylän alueella. Helsingin kaupunginympäristön toimiala on suorittanut Jakomäen,Tattariharjun ja Tattarisuon luonnonhoitosuunnitelmaan perustuvan vanhojen kuusien avohakkuun virkistysmetsänä toimivalle alueelle. Hakkuutyöt on tehty maalis-huhtikuussa 2018. Hakkuutöiden jälkeen 23.4. avohakkuun ympärille jääneistä metsiköistä, kuusien tyveltä ja maasta, on havaittu liito-oravan jätöksiä.

Helsingin luonnnonsuojeluyhdistyksen näkemyksen mukaan Alppikylän alueen hakkuiden toteutus on ristiriidassa alueella elävän liito-oravan suojeluvaatimusten kanssa. Luonnonsuojelulain 49 §:ään viitaten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys toteaa, että on syytä epäillä Helsingin kaupungin hävittäneen tai heikentäneen alueella olevaa liito-oravan ydinaluetta.

Helsingin kaupunki ei ole teettänyt alueella liito-oravakartoitusta ennen hakkuita. Keväällä 2018 kaupunki selvityttää Helsingin liito-oravatilannetta. Tämä ei kuitenkaan poista jo tapahtunutta, mahdollisesti luonnonsuojelulain vastaista menettelyä Tattarisuon hakkuiden osalta.

Lisätiedot: Laura Kuivalainen, puh. 040-5250535.