Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon Stans­vi­kin­kal­lion asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta tehtyiin valituksiin

Helsingin hallinto-oikeus

Asia: Stansvikin kyläyhdistys ry:n vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon
Stansvikinkallion asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta tehtyiin valituksiin
(02275/18/4103 ja 02555/18/4103)

Stansvikin kyläyhdistys ry kiittää saamastaan lisäajasta vastaselityksen jättämiselle ja
toteaa Helsingin kaupungin lausunnosta seuraavaa:

Helsingin kaupungin Stansvikinkallion asemakaavaa koskevassa lausunnossa on syytä
kiinnittää huomiota siihen, mistä lausunto puhuu epätäsmällisesti tai valikoiden sekä siihen mistä lausunto ei puhu lainkaan.

Lausunnon mukaan Stansvikinkallion asemakaava-alue on maakuntakaavassa ”osin
virkistysaluetta”. Todellisuudessa asemakaava-alueesta valtaosa ‒ 74 prosenttia ‒ on
maakuntakaavan virkistysaluetta, kuten valituksessamme osoitimme. Edelleen kaupungin
mukaan ”itäinen osa asemakaavasta on yleiskaavassa (2002) merkitty virkistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi”. Tämä on todenmukaista, mutta ei kovin täsmällistä puhetta: puolet (49,5 %) asemakaava-alueesta on yleiskaava 2002:ssa osoitettu virkistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi.

”Asemakaava-alue on osittain Stansvikin kartanoympäristön kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti sekä maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta”, toteaa
Helsingin kaupunki lausunnossaan. Tämä on sinänsä totta, mutta on huomionarvoista, että kaupunki ei lausu tästä yleiskaava 2002:n arvoalueesta ja siihen asemakaavasuunnitelmassa kohdistetuista maankäytön muutoksista sen enempää.

Lue koko vastaselitys pdf tiedostona tästä linkistä.