Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kallahden matalikon luon­non­suo­je­lua­lu­een perustamisesta

Asia: Lausunto Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta (HEL 2017-012537)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää kaupunkia lausuntopyynnöstä. Tuemme lämpimästi uuden luonnonsuojelualueen perustamista Kallahden matalikolle suojelemaan harjumaisia vedenalaisia osia sekä sen harvinaisia luontotyyppejä, linnustoa ja uhanalaisia eliölajeja.
Yhdistys on kuitenkin huolestunut uuden luonnonsuojelualueen todellisista suojelullisista vaikutuksista, koska alueen käyttö veneilyyn, virkistykseen ja kalastukseen halutaan säilyttää edelleen laajana vähäisin uusin rajoituksin.

Kallahden matalikon hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) sekä siihen liitetyt kartoitukset ja seurannat tuovat esiin luontotyyppien haavoittuvuuden ja niille koituvat haitat alueella eri tavoin liikkumisesta. Samoin nähdään mm. surffaus purjeen tai leijan avulla yhtenä syynä alueella muuttomatkalla levähtävien ja poikasia ruokkivien lintujen vähenemiseen. Siksi yhdistys ehdottaa ihmisten ja veneiden liikkumisen rajoittamista ehdotettua laajemmalla alueella ja ajalla.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa siitä, että pääosa suojeluun esitettävästä alueesta on mukana  myös Natura 2000-verkostossa. Tästä syystä tulee olla erityisen tarkkana sen suhteen, että valittu suojelutapa todella turvaa ne luontotyypit, joiden perusteella alue on Natura 2000-verkostoon sisällytetty.

Alueen rajaamisesta
Perustettavan luonnonsuojelualueen raja noudattaa perinteisen kiinteistörajan sijasta vesirajaa. Ratkaisu on harkitsematon, koska sen seurauksena rajauksesta tulee jatkuvasti muuttuva. Kiinteistörajaan perustuva rajaus on myös osallisten ja lähialueen maankäytön suunnittelun kannalta järkevä. Esitämme, että alueen rajaus muutetaan vastaamaan kiinteistörajoja.

Rajoitukset ja merkinnät
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää Kallahden lounaispuolisen liikkumisrajoitusalueen rajoitusajan pidentämistä  ympärivuotiseksi. Tämä  edistää merkittävästi arvokkaan, monipuolisen vesikasvillisuuden säilymistä sekä  lintupoikueiden kesäajan ruokailua ja selviämistä. Liikkumiskielto koskisi myös surffilautailua ja matalassa vedessä kahlaamista kyseisellä alueella sulan veden aikaan. Veneily tulisi muualla uudella luonnonsuojelualueella rajoittaa väylille ja surffaaminen kieltää kokonaan sen rajojen sisäpuolella.

Syynä laajempaan rajoitukseen näemme veneilyn, surffauksen ja vedessä kahlaaminen haitat, jotka on tuotu HKS:ssä selkeästi esiin. Myös Itä-Helsingin saariston virkistyskäyttö on lisääntymässä uuden asemakaavan seurauksena, mikä heikentää merkittävästi lintujen pesintärauhaa ja poikueiden ruokailua laajalla alueella.
Tämän seurauksena nyt perustettavaa matalikon luonnossuojelualuetta on syytä käyttää ja kehittää ennen muuta luonnonsuojelun tarkoituksiin.

Ymmärrämme, että liikkumisen rajoittaminen matalikon kohdalla aiheuttaa myös vastustusta. Vesiurheilu ja veneily lisäävät ihmisten hyvinvointia. Merellä liikkumiseen liitetään myös perinteisesti suuri vapaus. Kokemuksemme mukaan ihmiset ovat kuitenkin yleensä kiinnostuneita oman liikkumisensa vaikutuksista luontoon, kun he saavat siitä ymmärrettävää tietoa ja kokemuksia. Rajoitukset ymmärretään, kunhan ne pohjautuvat todellisiin syihin.

Rajoitukset voivat kuitenkin ohjata lintuja häiritsevää veneilyä, surffausta ja vesiskootteriajoa reuna-alueille, kuten HKS huomauttaa, ja lisätä luontohaittoja siellä. Koko vesialueella on myös helppoa huomata, miten veneiden nopeudet, koko ja moottorien ääni ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kannatamme nopeuksien hillintää ja valvonnan tehostamista. Samoin hoito- ja käyttösuunnitelmassa esille tuotua ehdotusta reittimerkintöjen parantamisesta. Tällä estetään veneiden eksyminen ja juuttuminen hiekkasärkille, mikä tuhoaa osaltaan kasvillisuutta eliöyhteisöineen.

Tiedottamista, retkiä ja ympäristökasvatusta
Matalikon luontoarvoista ja suojelusta kertominen alueella liikkuville on tärkeää. Todennäköisesti esimerkiksi meriajokasniityt herättävät kiinnostusta ja halun suojella niitä, kun ihmiset saavat niistä tietoa ja elämyksellisiä kokemuksia. Siksi tiedotteiden sisältö ja tyyli ovat tärkeitä. Ristiriitaisuudet suojeluohjelmassa voivat kuitenkin  muodostua tiedotuksen ongelmaksi. Esimerkiksi pelkkä suositus välttää kahlaamista arvokkaalla vesikasvillisuusalueella, joka jättää sen omaan harkintaan, voi tuntua harhaanjohtavalta, koska kahlaaminen tuhoaa kasveja. Sama koskee surffauksen sallimista samalla alueella liian lyhyen rajoitusajan ulkopuolella, joka häiritsee lintupoikueita.

Kallahden matalikon luontoa on syytä tehdä tutuksi ihmisille myös mm. luontotapahtumilla, kouluille suunnatuilla tutkimusretkillä, vedenalaisella videokameralla yms..
Meren ja matalikon roskaaminen on syytä pitää esillä tiedotteissa. Alueen uimarannalla ja sen ympäristössä on kesäisin harvinaisen paljon roskia, joista osa todennäköisesti kulkeutuu veteen tuulessa.

Opasteet on jo tasa-arvon takia syytä tehdä eri kielillä. Myös maahanmuuttajilla on oikeus saada tietoa luonnonsuojelusta ja osallistua siihen.

Matalikkoon liittyvää luonto- ja suojelutietoa voisivat jakaa myös luontovalvojat, joiden työn palauttamista ehdotamme kaupungin ympäristöpalveluille.

Roskat meressä
HKS mainitsee matalikon roskaisuudesta, mutta ei kerro sen määrästä. Metsähallituksen viime kesän sukelluksista Helsingissä saatujen ennakkotietojen perusteella Vuosaaren merialue on paikoitellen erittäin roskainen, joten ei olisi ihme, jos näin olisi myös matalikolla. Ehdotamme, että matalikon pohjan roskaisuus selvitetään ja tarpeen mukaan siivotaan roskia pois, ainakin haamuverkot ja muut luonnolle vahingolliset esineet.

Muita huomioita
Hienoa, että suunnittelualuetta koskeva luontotieto on viety kaupungin karttapalvelun luontotietoihin. Koska Helsingin vedenalaisen luonnon kartoitus on kuitenkin vielä puutteellista, kannustamme kaupunkia täydentämään sitä ja tuomaan tulokset julkiseen luontotietojärjestelmäänsä. Siellä voisi olla tietoa myös merialueista, joilla on ruopattu, nostettu soraa, läjitetty ja rakennettu muun muassa putkia, samoin tulevat vesirakentamisen suunnitelmat.

Täydentyvät tiedot merenpohjan tilasta ja vedenalaisesta luonnosta lisäävät varmasti ihmisten kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista merensuojeluun.

Helsingissä 22.10.2018