Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lista kannanotoista ja tiedotteista 2018

* Mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
* Mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
KANNANOTOT JA TIEDOTTEET 2018 09.11.2018

* Mielipide Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan aineistoineen sekä yhteisiin suunnitteluperiaatteisiin
* Mielipide Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan aineistoineen sekä yhteisiin suunnitteluperiaatteisiin
KANNANOTOT JA TIEDOTTEET 2018 01.10.2018

* Mielipide Haagan Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muuttamisen suunnitelmaluonnoksista
* Mielipide Haagan Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muuttamisen suunnitelmaluonnoksista
KANNANOTOT JA TIEDOTTEET 2018 14.09.2018

* Helsingin Kaivoskallion asemakaavaa (120405) koskeva vastaselitys.
* Helsingin Kaivoskallion asemakaavaa (120405) koskeva vastaselitys.
KANNANOTOT JA TIEDOTTEET 2018 29.08.2018

Kannanotot ja tiedotteet 2018
* Selitys Lohiniemenrannan asemakaavanmuutoksesta
* Lausunto Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä
* Mielipide Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Mielipide Pakilanpuiston ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Mielipide Ilmalan studioiden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Muutoksenhaku Helsingin yleiskaavaa koskevista päätöksistä
* Mielipide Vattuniemen suunnitteluperiaatteista
* Yhteydenotto koskien Uusimaa 2050 -kaavaa
* Mielipide Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteista
* Lausunto Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
* Muistutus Pitäjänmäen Patterimäen asemakaavaehdotuksesta
* Lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamista koskevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Lausunto Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmasta sekä sen aluekorteista
* Muistutus Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavaehdotuksesta
* Muistutus Meilahden huvila-alueen asemakaavaehdotuksesta
* Mielipide Laajasalon itärannan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Lausunto Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmaluonnoksesta sekä aluekorttiluonnoksista
* Mielipide Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Yhteydenotto Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön ohjausryhmälle
* Yhteydenotto koskien yleiskaavan toteuttamisohjelmaa ja ensi vuoden budjettia
* Yhteydenotto koskien Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelmaa
* Mielipide Karhusaaren pohjoisosan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
* Mielipide Norrbergetin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
* Selitys Helsingin yleiskaavaa koskevassa asiassa
* Selitys Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevassa asiassa
Tiedote: Tutkintapyyntö liito-oravametsän hakkuusta Alppikylän alueella
* Vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon Stansvikinkallion asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta tehtyiin valituksiin
* Helsingin Kaivoskallion asemakaavaa (120405) koskeva vastaselitys.
* Mielipide Haagan Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muuttamisen suunnitelmaluonnoksista
* Mielipide Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan aineistoineen sekä yhteisiin suunnitteluperiaatteisiin
* Mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta