Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Suomenlinna, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotukseen. Muutamat uudet luonnonsuojelualueet ja SL-kaavamääräykset ovat myönteisiä muutoksia kaavaluonnokseen. Kuninkaansaaren pohjoisrannan vanhaan metsään suunniteltu mökkikylä kuitenkin vähentää merkittävästi kaava-alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Mökkikylän suunnittelu kulumiselta säästyneeseen, Vallisaari – Kuninkaansaaren vanhapuustoisimpaan kalliometsärinteeseen, joka viettää jyrkästi mereen, on vanhanaikaista,tuhlailevaa luonnon hyödyntämistä ja maankäyttöä, joka on kaukana kestävän kehityksen ja kestävän matkailun ideasta, jotka ovat olleet Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelman keskeisiä ajatuksia. Helsingin kaupungin kestävän matkailun verkkosivu viittaa muun muassa Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka korostavat paikallisen luonnon monimuotoisuuden säästämistä. (https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/kestavamatkailu/)

Kaavassa tulee välttää maisemahaittojen luomista. Kuninkaansaaren mökkikylä muuttaisi saaren maisemakuvaa olennaisesti myös pohjoisesta päin lähestyvän kannalta. Nykyinen korkea luonnonmukaisuuden aste maisemakuvassa on saaren vetovoiman keskeinen osa, myös luontomatkailun kannalta.

3100 k-m2:n mökkikylä olisi sijaintiinsa ja tontin kokoon nähden liian suuri. Mökkikylän aktiviteetit, huolto ja sadat mökkivieraat aiheuttaisivat runsaasti liikennettä uudella tiellä, jonka kaavaehdotus esittää rakennettavaksi saaren poikki.

Kestävän matkailun arvostus lisääntyy tutkimusten mukaan. Todennäköisesti moni turisti valitsee mieluummin Kuninkaansaaren saaristometsän luontoelämykset, hiljaisuuden ja rauhan kuin mökkikylän, joka tuhoaa suurimman osan metsää. Hiljaisuus ja rauha ovat myös yleissuunnitelman pääteemoja Kuninkaansaaren pohjoisrannan metsässä, samoin saarten luonnosta saatava muu hyvinvointi.

Helsy ehdottaa, että mökkikylä poistetaan kaavaehdotuksesta ja metsä liitetään perusteilla olevaan luonnonsuojelualueeseen. Retkeilijöiden kulku metsässä ohjataan kevyesti tehtyjä polkuja pitkin kulumisen rajoittamiseksi.

Mökkikylän sijaan majoitusta tulee lisätä Vallisaaren koilliskulmassa, Vallisaaren kylässä ja laivalla Isosaaren tapaan. Vanhan rakennuskannan hyödyntäminen majoituksessa tukee alueen historiallisten arvojen säilyttämistä.

Kun mökkikylän rakentamisesta luovutaan, ei ole tarvetta uudelle tielle Kuninkaansaaren uuden luonnonsuojelualueen läpi. Tievaraus on syytä poistaa kaavasta. Myös näin säästetään luontoa.

Muuta kaava-aineistosta

Asemakaavaehdotuksen selostus huomauttaa, että Vallisaaren kylän rakentaminen syrjäyttää osan arvokasta kasvillisuutta. Helsy ehdottaa, että rakentamisen takia poistetut pintamaat siemenpankkeineen käytetään hyväksi pintamaana rakentamisen yhteydessä muualla Vallisaaressa.
Vastaavasti tulee estää vieraslajien leviäminen muualta saariin tuotavan maa-aineksen mukana.

Helsingissä 21.2.2019

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry