Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemankaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemankaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on huolissaan Viikin ja Myllypuron viheralueiden välisen ekologisen yhteyden säilymisestä, koska se uhkaa katketa Kauppamyllyntien ympäristön kaavahankkeessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Viikki-Kivikko -vihersormen ja Mustapuronlaakson välinen viheryhteys. Oas kuitenkin esittää toimitilarakentamista Holkkitien pohjoispuolen metsään, joka on osaksi 1. arvoluokan METSO-metsää ja liittää Karhunkaatajan alueella säilyvät METSO-metsät ekologiseen yhteyteen. Oas uhkaa myös varikon ja betoniaseman välissä kasvavaa, luontoarvoiltaan tunnistamatonta pientä metsää. Kumpikin metsä on toiminut teollisuusalueen pohjoispuolella kulkevan ekologisen yhteyden solmukohtana Viilarintien ja Ratasmyllyntien itäpuolisille viheralueille.

Teollisuusalueen pohjoispuolisen metsäalueen säilyttäminen Karhunkaatajantien varressa nykyisessä leveydessään turvaa Uudenmaan maakuntakaavassa alueelle esitetyn viheryhteyden. Helsingin uudessa yleiskaavassa se on merkitty ekologiseksi yhteydeksi.
Sen merkitys korostuu, kun Karhunkaatajan alueen asemakaavaa ryhdytään toteuttamaan, jolloin Karhunkaatajan poikki nyt kulkeva ekologinen yhteys katkeaa. Myös rakennetun alueen laajeneminen Viilarin tien pohjoisreunassa, jyrkän kallion päällä lisää teollisuusalueen reunassa kulkevan yhteyden merkitystä.

Edellä mainituista syistä Holkkitien pohjoispuolisen metsän ja varikkoalueen metsän rakentamisesta tulee luopua.

Helsy tukee jatkosuunnittelun osalta Herttoniemi-seuran ehdotusta rakentaa varikkoalueen metsän kohdalle vihersilta raiteiden ja Ratasmyllyntien yli. Vihersilta parantaa ekologista yhteyttä ja se toimii samalla myös virkistysyhteytenä. Toimiva vihersilta edellyttää varikkosuunnitelman muutosta. Seuran ehdotus on sen oas-mielipiteessä, joka koskee samaa kaavahanketta.

Holkkitien pohjoispuoliseen metsään suunniteltu toimitilarakentaminen kannattaa sijoittaa varikon päälle. Monikerroksikseen hybridirakennukseen, jossa varikko sijaitsisi pohjakerroksessa, on mahdollista tehdä myös asuntoja.

Helsingissä 22.3.2019

Allekirjoitukset