Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Koirasaarentien ja Ilomäentien ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaavaehdotukseen ja lausuu siitä muistutuksenaan seuraavaa.

Kaavaehdotus ohjaa rakentamiseen joukon Koirasaarentien ja Ilomäentien ympäristön nykyisiä viheralueita. Tämä heikentää osaltaan alueen ekologista verkostoa.

Kaavan Laajasalon viheralueverkostolle aiheuttamia haittoja on mahdollista olennaisesti pienentää vähentämällä rakentamista Koirasaarentien etelä- ja pohjoispuolelta, jossa rakentamisvaraukset osuvat osaltaan arvokkaisiin lehtometsiin, jotka muodostavat osan selkeästä eteläpohjoissuuntaisesta metsäekologisesta yhteydestä Hevossalmen ja Tullisaaren metsien välillä. Esitämme, että asemakaavaehdotuksen varaukset AK 49063 ja AK 49056 sekä viimeksi mainitun lounaispuolinen ET-varaus muutetaan VL/luo-alueiksi.