Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsyviesti 6/2019

Helsyviesti elokuu 2019

Paluu arkeen

Nautitaan kuitenkin vielä loppukesän lämmöstä sekä luonnon antamista sadoista


HELSYUUTISIA


TULE BLOGGAAMAAN!

Askarruttaako sinua jokin ympäristöasia? Sykkiikö sydämesi Helsingin luonnolle? Anna äänesi kuulua luonnon puolesta – tule Helsyblogin kirjoittajaksi! Helsyblogi esittelee monipuolisesti pääkaupunkiseudun luontoa, ilmiöitä ja ihmisiä luonnonsuojelun keskiössä ja sen ympärillä, sekä tarkastelee kriittisesti ja harkitusti päätöksentekoprosesseja. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä järjestösihteeriin helsy@sll.fi.

HELSYN TULEVAT RETKET

Voit tutustua Helsyn kesän ja syksyn retkitarjontaan tarkemmin Tapahtumat– sivultamme. Ilmoittautumislomakkeet ovat käytössä retkiin, joihin se vaaditaan. Kyseessä on alustava retkiaikataulu, johon saattaa tulla muutoksia.

Ti 20.8.2019 klo 13–16 Kasviretki Mustasaareen

Lähtö: Kaskisaaresta, Mustasaaren sillan kupeesta klo 13.

Pe 23.8. klo 21.10 Lepakkoretki Merirastilaan ja Vuosaareen

Lähtö. Meri-Rastilan tien ja Märssykujan risteyksestä.

Su 25.8. klo 10.00–16.30 Geologiaretki Isosaareen  (täynnä)

Lähtö: klo 10 Suomen Saaristokuljetuksen laivalla Kauppatorilta, Suomenlinnan lautan vierestä tai klo 11 saaren Upseerikerhon pihalta. Paluulähtö saaresta klo 15.20.

Su 1.9. klo 9–15 Rastilan retkipäivä Rastilan kartanolla

Helsy osallistuu tapahtumaan järjestämällä retkiä Meri-Rastilan metsiin.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.

La 14.9. klo 8.30–19.00 Repoveden kansallispuisto

Lähtö: klo 8.30 Kiasman edestä. Kohteita mm. Olhavanvuori ylhäältä ja alhaalta sekä Mustalamminvuoren näkötorni. Kävelyä 9–10 km. Ilmoittaudu viimeistään 26.8.

HUOM! Lisäksi pop-up -talkoita tulossa Malmille elo-syyskuussa, seuraa tapahtumakalenteria!

Jättipalsamitalkoot Herttoniemen Saunalahdella

Lähtö: Herttoniemen metroasema läntinen sisäänkäynti K-Supermarket Hertan puolella
Ma 2.9. klo 17.30–20.30

Jättipalsamitalkoot Lauttasaaressa

Lähtö: bussien 21 ja 21B:n Melkonkujan pysäkki 1051 Itälahdenkadulla
Ke 4.9. klo 17.30–20.30

 

Torpalle sieneen

Vaikka sienisyksy onkin tähän asti ollut kovin heikko, kannattaa Talosaaren oivat sienimaastot pitää mielessä. Jospa sienisesonki vielä piristyy.

Sieniretkille, tai mille tahansa retkille antaa hyvän tukikohdan Helsyn Torppa, jossa yhdistyksen jäsenet voivat myös saunoa ja yöpyä.
Tiedustelut Torpasta helsy@sll.fi
Lisätietoa Torpasta:
https://staging.sll.fi/helsinki/mita-teemme/torppa/

Bhuuuu???Syysmyrsky puhaltaa viikonloppuna 5.-6. 10. Uutelassa Vuosaaressa.

Tervetuloa nauttimaan, virkistymään ja tekemään Helsyn ja Lupin eli Luontoliiton Uudenmaan piirin lu

ontotapahtumaa, jonka ohjelmassa on muun muassa retkiä, luontovalokuvausta, luontotietoa, vedentutkimista, mukavaa yhdessäoloa, hiljaisuutta ja sunnuntaina Lupin legendaarinen Syysmyrsky-lastentapahtuma, jonka mukaan koko viikonloppu on saanut nimensä. Paikkana on Meriharjun jännittävä jugendhuvila salaperäisine puutarhoineen sekä ympäristön vaihtelevat rannat, kalliot ja metsät. Jos joku haluaa kokeilla rajojaan pimeänä lokakuun yönä, kannattaa nukkua riippukeinussa tai teltassa Meriharjun metsärinteellä. Muutama yöpyjä kyllä mahtuu sisällekin. Lisäksi sauna odottaa lämmittäjää. Seija on iloksemme jälleen nuotiolla, jolla tirisevät viime vuoden syystapahtuman hitit, muurinpohjaletut. Lisää tietoa tapahtuman ohjelmasta löytyy myöhemmin Helsyn nettisivuilla ja fb:ssa:))

 

AJANKOHTAISTA KAAVOITUKSESSA

*********************************************************************

Helsy seuraa tarkasti kaavoituksen etenemistä ja antaa oman lausuntonsa alueen luontoarvojen huomioonottamisesta kaavoituksessa.

 

Patolan toimenpidekielto KHO:een

Helsy on päättänyt valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden 8.8.2019 antamasta välipäätöksestä, jolla se epäsi toimenpidekiellon Patolan metsiin. Patolassa ovat alkamassa hakkuut Gasumin kaasuputkilinjan siirron vuoksi. Helsy valitti aiemmin näistä hakkuista katsoen niiden heikentävän alueen liito-oravien elinoloja.

Hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestyksellä äänin 2-1. Esittelijä olisi määrännyt alueen toimenpidekieltoon.

Suunniteltu toimenpide, vaikkapa rakennuksen purku tai metsien hakkuu, ei saa tehdä mitättömäksi toimenpiteestä tehtyä valitusta. Tämä keskeinen oikeudellinen periaate takaa kansalaisen mahdollisuuden hakea muutosta. Kysymys on siis oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisesta. Tätä korosti myös KHO, määrätessään aiemmin kesällä toimenpidekiellon Patterinmäkeen. Hallinto-oikeus oli hylännyt sitä koskevan vaatimuksen.

Siksi Helsy hakee nyt toimenpidekieltoa KHO:lta.

Pääasiasta, Patolan hakkuista HaO antaa päätöksensä myöhemmin. Sen sisällöstä riippuu, jatkuuko asian käsittely KHO:ssa.

 

Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Pajamäki-seura jätti Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5. ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2.6. Hakemukset koskivat Raide-Jokerin valmistelevia ja rakennustöitä Patterimäen länsipuoleisessa metsässä. Hakemuksen perusteena oli, että alue on liito-oravan elinpiiriä. Lisäksi lintujen kevätpesintä oli parhaillaan käynnissä.

Perjantaina 12.7. Raide-Jokeri ilmoitti, että puunkaadot Pajamäen metsässä aloitetaan heti

Maanantaina 15.7. Pajamäki-seura yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien ELY-keskuksen päätöstä.

Perjantaina 19.7 hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa

Lauantaina 20.7 Helsingin luonnosuojeluyhdistys (Helsy) valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä.

Maanantaina 22.7. Korkein hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätök-sessä tarkoitetulla alueella. Määräys on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut edellä mainitut valitukset, ellei korkein hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.

 

Helsingin kaupunki rikkoo luonnonsuojelulakia itäisen saariston kaavoitussuunnitelmilla

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) ry vaatii itäisen saariston asemakaavan kumoamista lukuun ottamatta muutamia suojeluvarauksia. Yhdistys perustelee Helsingin hallinto-oikeudelle tänään jättämäänsä valitusta sillä, että kaavan mahdollistamaa merkittävää lisärakentamista varten ei ole tehty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä riittäviä luontoselvityksiä ja vaikutusarviointeja. Lisäksi kaava on selvästi sekä asemakaavan sisältövaatimusten, että ranta-alueiden loma-asutusta koskevien yleis- ja asemakaavan erityisten sisältövaatimusten vastainen.

Kaava ei myöskään ole kaikilta osin maakuntakaavan sekä kaupunkikaavan 2016 mukainen. Se ei huomioi riittävästi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonnonperintöä koskevia sisältövaatimuksia. Kaava näyttäisi sisältävän myös luonnonsuojelulain vastaisuuksia: Natura-arviointi puuttuu, ja merkittävät lepakkoesiintymät on jätetty huomiotta kaavasuunnittelussa.

********************************************************************

ASUKASTILAISUUKSIA ALUESUUNNITELMISTA

Tutustu ja vaikuta oman kaupunginosasi tekeillä oleviin aluesuunnitelmiin:Linkki

Seuraa Helsyn tekemiä kannanottoja Helsyn nettisivuilla

Helsingin maankäytön suunnittelusta löydät tietoa täältä:

Helsingin avoimet kuulutukset

https://kerrokantasi.hel.fi/

 

MUITA TAPAHTUMIA

Lähde mukaan retkelle tutustumaan Karjaanjoen vesistön helmiin!
Karjaanjoki virtaa Etelä-Suomessa sijaitsevan Länsi-Uudenmaan halki Itämereen. Valuma-alueen latvoilla vesi solisee pienissä kirkkaissa metsäpuroissa, joiden suojissa elävät yhä myös harvinaiset taimenet. Purot yhtyvät isompiin uomiin soljuen usein koskimaisena läpi laajojen maatalousalueiden. Hiidenvedessä ja Lohjanjärvessä hieman levähtäen veden matka jatkuu Mustionjokena ja päättyy Pohjapitäjänlahteen Suomenlahteen.
Karjaanjoki muistetaan yhtenä Etelä-Suomen upeimmista lohijoista ja joen palauttamiseksi lohijoeksi tehdään määrätietoista työtä. Kalateiden rakennus Mustionjoen alimpiin voimalaitospatoihin on käynnistynyt Freshabit Life IP -hankkeessa. Joen latvoilla virtavesikunnostukset ja vaellusesteiden poistaminen ovat käynnissä monen hankkeen ja vapaaehtoisen voimin.
Tiistaina 27.8.2019 klo 8.30–16.00 järjestettävällä bussiretkellä pääset asiantuntijoiden opastamana tutustumaan ja keskustelemaan Karjaanjoen latvaosien virtavesikohteista Olkkalankosken luonnonmukaiseen kalatiellä, Vihtijärven Äijäkosken ja Niemenjoen koskikunnostuskohteissa sekä Maijalankosken meri- ja järvivaelteisten kalojen kunnostuskohteissa.
Oppaina retkellä toimivat Markus Penttinen Virho ry:stä ja Juha-Pekka Vähä Luvy ry:stä.
Ilmoittaudu mukaan http://tiny.cc/Ilmoittaudu
Päivän tarkemman ohjelman ilmoittautumislinkkeineen löydät oheisesta liitteestä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8.2019.
Tervetuloa retkelle!
Lisätietoja:
p. 044 528 5026
tai
p. 045 7750 7727
(lomalla 21.6.-14.7.)

10.9. SANTAHAMINAN HISTORIA JA LUONTO

Helsingin Seudun reserviläispiiri (HELRESP), Kannelmäki liike ja Feeniks -hanke järjestävät yhdessä harvinaisen retki-illan suljettuun Santahaminaan. Retki on suunnattu ensisijaisesti 40-60 -vuotiaille miehille, jotka ovat jääneet työttömiksi vuoden 2019 aikana tai ovat huolissaan omien työtehtävien jatkumisesta.

Oppaana retkellä toimii kirjailija, entinen sotahistorian laitoksen johtaja ja everstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten ole nopea. Retki maksaa 5 euroa ja maksu suoritetaan käteisellä paikan päällä. Tähän sisältyy kuljetus sekä kahvi ja munkki Santahaminan Sotilaskodissa.

LUE TARKEMMIN RETKESTÄ

Lisätiedot: Kannelmäki liikkeen edustaja briitta.koskilehto@koskilehto.fi ja miikka.vuorinen@sosped.fi.

Ilmoittautuminen 3.9 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

 

*******************************************************************************************

Seuraava Helsyviesti ilmestyy syyskuussa 2019

Oikein hyvää alkavaa syksyä!

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!