Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Keskustatunneli ei kuulu kestäviin lii­ken­ne­rat­kai­sui­hin

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat jättäneet Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle ja pormestari Jan Vapaavuorelle kannanoton Helsingin keskustatunnelista. Järjestöjen mielestä tunneli ei kuulu kestäviin liikenneratkaisuihin tilanteessa, jossa päästövähennysten pitäisi olla etusijalla punnittaessa liikennehankkeita ja niiden toteuttamista. Kritisoimme lisäksi tunnelin perustelemista kävelykeskustan laajentamisella. Koko kannanotto on luettavissa täällä.