Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Meri-Rastilan länsiosan ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on tutustunut kaavaehdotukseen ja lausuu siitä muistutuksenaan seuraavaa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolestunut ekologisten yhteyksien ja Kallahdenniemen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä sekä Meri-Rastilan yhtenäisen metsäalueen ja arvokkaan METSO-metsän heikkenemisestä kaava-alueella, jos Meri-Rastilan länsiosan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus toteutuu.

Rysäpuiston pohjoisosa, johon suunnitellaan neljän kerrostalon rakentamista, on osa laajaa, yhtenäistä ja monimuotoista Meri-Rastilan metsäaluetta. Ole Kandolinin puistossa, joka on luokiteltu pääosin METSO-metsäksi, suunnitellaan kahta kerrostaloa puiston itäosassa sijaitsevaan II arvoluokan METSO-metsään.

Lisäksi Rysäpuiston ja Ole Kandolinin puiston kautta kulkee luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä ekologinen yhteys Meri-Rastilan metsän ja Kallahdenniemen metsien välillä. Se liittää Kallahdenniemen luontoalueet myös laajempaan ekologiseen runkoyhteyteen, joka ulottuu Stansvikin metsistä Mustavuoreen ja Sipoonkorven kansallispuistoon. Tämä ekologinen yhteys on tunnistettu kaupungin tänä vuonna julkaisemassa Metsä- ja puustoinen verkosto -oppaassa, joka on kaavahankkeen tausta-aineistoa. Sen merkitys korostuu entisestään, kun Meri- Rastilan kaakkoisrantaa pitkin kulkeva ekologisten yhteyksien verkoston osana kehitettävä yhteys on heikentymässä rakentamisen seurauksena.

Rysäpuiston pohjoisosaan, Meri-Rastilan yhtenäiselle metsäalueelle suunnitellut neljä uutta kerrostaloa korttelialueella AK 54225 tulee poistaa kaavaehdotuksesta, koska ne heikentäisivät Meri-Rastilan laajaa metsäaluetta ja ekologista yhteyttä Meri-Rastilan metsän ja Kallahdenniemen välillä.

Ole Kandolinin puiston itäpäässä, korttelialueella AK 54231 on luovuttava kahden asuinkerrostalon rakentamisesta II-arvoluokan METSO-metsään, koska se kaventaisi ekologista yhteyttä sekä heikentäisi puiston metsien monimuotoisuutta. Lisäksi itäosassa on syytä jättää rakentamatta purettavan hoivakodin (entinen päiväkoti) paikalle suunnitellut kaksi kerrostaloa, palauttaa tontit metsäksi ja näin vahvistaa kapeaa ekologista yhteyttä.

Kaavasta poistettavien kerrostalojen neliömäärät kannattaa sijoittaa kaava-alueella esimerkiksi lisäkerroksiin, kun vanhoja taloja puretaan ja korvataan uusilla.

Yhdistys edellyttää, että kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 10.9.2019 tehty päätös toteutetaan jatkosuunnittelussa: ”Jatkosuunnittelussa selvitetään voisiko Rysäpuiston ja Ole Kandolinin puiston kohdalla ekologisia käytäviä vielä leventää rakennusoikeuksien toisenlaisella sijoittamisella. Meri-Rastilan jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös erikseen hyväksyttyjen kaavojen yhteisvaikutus ympäristöarvoihin.”.