Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Luon­to­jär­jes­töt: Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma uhkaa viheralueita ja luonnon monimuotoisuutta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat jättäneet Helsingin kaupungille yhteisen järjestökommentin Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnoksesta. Aluesuunnitelma ohjaa mm. viheralueiden hoitoa ja kehittämistä. Suunnittelualueeseen kuuluu useita niin luonto- kuin virkistysarvojensa puolesta tärkeitä alueita, kuten osa keskuspuistoa, Patolan metsä ja Vantaanjoen varren viheralueita.

Erityisen ongelmallisena järjestöt pitävät sitä, että aluesuunnitelman selostukseen sisältyy metsänhoidon osalta hyvin johdattelevia karttoja ja hoitolinjauksia. Nämä mahdollistaisivat alueella laajoja hakkuita ilman todellista vuorovaikutusta alueiden asukkaiden kanssa. Lisäksi suunnitelma on monin osin ristiriitainen kaupungin omien monimuotoisuustavoitteiden kanssa eikä huomioi metsien luontoarvoja. Koko kannanotto on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola: 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com (Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri)

Järjestösihteeri Aapo Salmela: 050 301 1633, helsy@sll.fi (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys)