Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Oulunkyläntien ympäristön osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä kaavan val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Yleistä Oulunkylän alueen rakentamiskaavailuista

Oulunkylän alueelle ja ympäristöön kohdistuu yleiskaava 2016 rakentamisoptioiden, Raide-Jokerin sekä Tuusulanväylän ympäristön rakentamiskaavailujen vuoksi huomattavia rakentamispaineita. Rakentamiskaavailujen kokonaisvolyymi on niin suuri, että vaarassa on nykyisten ja tulevien asukkaiden elinympäristön viihtyisyyden ja virkistysalueiden riittävyyden ohella myös ekologisten verkostojen toimintakyky. Osasta alueelle kaavaillusta viheralueiden rakentamisesta onkin syytä luopua.

Nyt nähtävinä olevasta kaavahankkeesta

Oulunkyläntien asemakaavassa on syytä rajata säilyväksi virkistysalueeksi vähintäänkin Kirkkoherrantien ympäristön metsäalue, joka on 2019 todettu etelä- ja keskiosaltaan liito-oravan asuttamaksi. Säilyttämisen arvoinen metsäalue on jonkin verran laajempi kuin kaava-aineistoissa esitetty liito-oravan ydinalue.

Metsäalue toimii ekologisena askelkivenä, joka rakentamattomana turvaa Koskelan metsistä Kotoniitynpuiston kautta Taivaskallion metsään kulkevan ekologisen yhteyden laadun ja toimintakyvyn säilymistä. Kyseinen yhteys on todettu arvokkaaksi myös kaupungin omissa selvityksissä.