Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmisteluaineistoon. Yhdistys suhtautuu myönteisesti alueelle tehtävään viheraluekaavaan, joka turvaa Kivinokan viheralueena. Suunnitelma ja materiaali kuitenkin herättävät myös huolta Kivinokan arvokkaan luonnon puolesta. Koska osallistumis- ja arviointisuunnitelma ehdottaa kaavahankkeen etenevän OAS- vaiheesta suoraan kaavaehdotukseen, yhdistys vaatii myös kaavaluonnoksen tekemistä. Näin hankkeen vuorovaikutus ja todennäköisesti myös lopputulos paranevat.

Luontoselvityksiä kaivataan Kivinokan länsipuolen metsistä

Vanhan metsän luonnonsuojelualueen lisäksi myös Kivinokan länsirannan metsiköt tulisi kartoittaa ennen suunnittelun etenemistä niiden ilmeisten luontoarvojen takia. Samoin on syytä selvittää mökkien lomassa kasvavat, suuremmalta kulumiselta säästyneet metsäiset alueet ja niityt. Kaavahankkeesta järjestetyssä asukastilaisuudessa 9.12. kuultiin suunnittelijoilta, että Kivinokassa on jo tuotettu riittävästi luontoselvityksiä suunnittelun tarpeisiin, vaikka kaikki eivät ole kaupungin luontotietojärjestelmän julkisessa osassa. Avoimen ja demokraattisen vuorovaikutuksen takia olisi hyvä tuoda kaikki selvitykset nähtäville (toki uhanalaiset lajit huomioiden), jolloin myös asukkaat ja yhdistykset voisivat arvioida niiden riittävyyttä ja tehdä niiden pohjalta päätelmiä.

Luonnonsuojelualue, rantareitti ja valaistus

Kivinokan metsää, joka on luonnonsuojelualuetta ja Helsingin vanhimpia sekä monimuotoisempia metsiä, on vaalittava erityisen tarkasti. Tällä hetkellä sen polut lisääntyvät ja levenevät nopeaa vauhtia ennen muuta maastopyöräilyn takia, mutta myös kävelyn. Kulunohjausta, kuten pitkospuita, kaivataan kipeästi. Maastopyöräily on lisäksi kiellettävä luonnonsuojelualueella.

Rantareitin siirtäminen pois luonnonsuojelualueen rannasta on ollut hyvä ratkaisu luontoarvojen puolesta. Nyt alustava viitesuunnitelma ehdottaa rantaraitin osaa vanhan metsän eteläreunaan. Vaikka tässä ratkaisussa on vähemmän ongelmia, se silti heikentää luonnonsuojelualueen metsää reunan kohdalla. Myös valaistus muuttaisi metsässä viihtyvien lajien elinolosuhteita, etenkin lepakoiden osalta. Koska rantareitille on muitakin linjauksia Kivinokassa, luonnonsuojelualueen eteläreunassa kulkevasta reitistä tulee luopua.

Rantareitti on ongelmallinen myös Saunalahden pohjukassa, jonne viitesuunnitelma sen osaa ehdottaa. Pohjukassa on kapea ranta-alue ruovikon ja siirtolapuutarha-alueen välissä. Tällä hetkellä siinä on kevyt, heikosti valaistu polku. Kapea alue toimii myös ekologisena yhteytenä Herttoniemen metsien ja Kivinokan välillä. Rantareitti ei mahdu pohjukkaan ilman, että se merkittävästi heikentäisi ekologista yhteyttä. Valaistuksen lisääminen lepakoiden suosimassa Saunalahden pohjukassa ei tule liioin kyseeseen. Yhdistys esittää siksi rantareitille Kivinokan kohdalla ainoastaan sen nykyistä linjaa Kulosaaren puistotieltä Kipparlahden silmukan kautta ulkoilutielle eli siirtolapuutarhan kiertämistä etelän kautta.

Ehdotamme myös, että Helsinki kokeilee Kivinokassa luontoystävällistä valaistusta, josta on hyviä kokemuksia muualla Euroopassa.

Leirintäaluetoiminta

Kivinokassa ei ole tilaa leirintäalueelle ja mökkikylälle ilman, että luontoalueita tai kulttuuriympäristöä tuhottaisiin. Sen sijaan nykyisiä rakennuksia kuten Kulosaaren kartanoa voisi hyvin kehittää muun muassa matkailijoille tarkoitettua majoitusta varten.

Luontotoimintaa

Yhdistys ehdottaa Kivinokkaan luontoharrastusta ja luonnosta oppimista tukevia palveluita. Sellainen on vaikkapa kevytrakenteinen luontotalo, jossa olisi esim. vaihtuvia näyttelyitä Vanhankaupunginlahdelta ja sen ympäristöstä, luontotapahtumia sekä lainattavia laitteita kuten kiikareita ja detektoreita.