Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Raide-Jokerin liito-oravapäätös korostaa riittäviä luon­to­sel­vi­tyk­siä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottaa 18.2.2020

Raide-Jokerin liito-oravapäätös korostaa riittäviä luontoselvityksiä

Helsingin hallinto-oikeus on hyväksynyt Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-Seuran valituksen, joka koski Raide-Jokeri -pikaraitiotiehen liittyvää liito-oravametsää Patterimäellä. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei vastusta Raide-Jokeria, mutta pitää tärkeänä että luontoarvot otetaan hankkeessa kunnolla huomioon. Päätös korostaa riittävien ja ajantasaisten luontoselvitysten tärkeyttä, koska niillä voidaan välttää luonnolle ja rakentajille ikäviä yllätyksiä.

Helsingin uusi pikaraitiotie, Raide-Jokeri, on linjattu kulkemaan Patterinmäen alueen kautta Pitäjänmäen-Pajamäen alueella Länsi-Helsingissä. Alueella tavataan säännöllisesti suojeltuja ja uhanalaisia liito-oravia. Niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä ilman erillistä poikkeuslupaa.

Raide-Jokerin valmistelevat rakennustyöt puunkaatoineen oli tarkoitus aloittaa viime keväänä. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Pajamäki-seura hakivat alueelle toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta estämään luonnonsuojelulain vastaiset puunkaadot. Rakennussuunnitelmat perustuivat etenkin liito-oravan osalta puutteellisiin tietoihin eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja oltu kunnolla tutkittu. ELY-keskus päätti kuitenkin hylätä toimenpidekieltohakemuksen, jolloin järjestöt valittivat asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian ELY-keskukselle uudelleen valmisteltavaksi. Oikeuden mukaan ELY-keskuksen päätös on tehty riittämättömien selvitysten perusteella. Siksi nyt on arvioitava uudestaan, tarvitaanko puiden kaatoon poikkeuslupa. Käytännössä puita ei voi tällä hetkellä alueella kaataa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun. Yhdistys ei vastusta Raide-Jokeria, mutta haluaa että luontoarvot turvataan tässäkin hankkeessa mahdollisimman hyvin. Yhdistyksen mielestä on erittäin tärkeää, että rakentamishankkeiden yhteydessä vaikutukset luontoarvoihin selvitetään perusteellisesti kaikkia vaihtoehtoisia ratkaisuja harkiten. Ajantasaisiin luontoselvityksiin perustuvat päätökset ovat kaikkien etu: huolellisella etukäteissuunnittelulla vältetään niin luonnon kuin rakennuttajienkin kannalta ikäviä yllätyksiä.

Lisätietoja:

Aapo Salmela, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: helsy(AT)sll.fi, puh: 050 301 1633

Lisätietoja alueella määrätystä toimenpidekiellosta: https://staging.sll.fi/uusimaa/2019/07/23/kho-rj/