Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Luonto voitti Östersundomissa

Östersundomin yleiskaavan kaatuminen turvaa toistaiseksi mm. Kapellvikenin lintulahden rauhan. Kuva: Taina Tervo

TIEDOTE 10.5.2021

Korkein hallinto-oikeus kumosi tänään 10.5.2021 Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Alueen kaavoituksessa ovat toteutuneet kaikki ne riskit, joista ympäristöjärjestöt varoittivat jo ennen kuin alue v. 2009 liitettiin Helsingin kaupunkiin. ”Puutarhakaupunginosa”, jonka joukkoliikenne hoidetaan metrolla, ei ollut alkujaankaan realistinen ajatus.

Östersundomin suunnittelualueella on arvokkaita ja laaja-alaisia luontokohteita, joista merkittävä osa kuuluu Natura-verkostoon. Sen kaavoittaminen suuressa mitassa uudeksi asuinalueeksi on paljon vaikeampaa, kuin alueliitosta hakeneen Helsingin kaupungin johdossa luultiin. Kuten KHO:n ratkaisusta ilmenee, luontokohteiden suojelun yhteensovittaminen alueelle suunniteltuun 80 000 – 100 000 uuteen asukkaaseen ei onnistunut luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustojen v. 2018 hyväksymässä yleiskaavassa jätettiin merkittävä Salmenkallion seutu selvitysalueeksi, jonka kohtalo ratkaistaan myöhemmin. Alue sijoittuu Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen väliin. Tehdyn Natura-arvion mukaan selvitysalue olisi suojelutavoitteiden turvaamiseksi säilytettävä pääosin rakentamattomana, mutta tätä yleiskaava ei olisi turvannut.

Paljolti tämän vuoksi Helsingin hallinto-oikeus marraskuussa 2019 kumosi kaavapäätöksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin, Tringa ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen valituksen mukaisesti. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen kuntia edustava Östersundom-toimikunta; tämän valituksen KHO nyt hylkäsi. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pitävät ratkaisua odotettuna.

Luonnonsuojelujärjestöt toivovat, että Östersundomin suunnitteluun otetaan nyt uudet, realistiset lähtökohdat. Luontojärjestöt julkistivat jo vuonna 2011 Varjokaavan, jossa Östersundomiin sijoitettiin asuntoja noin 45 000 uudelle asukkaalle ja vähintään 8 000 työpaikkaa. Näiden sovittaminen yhteen Natura-alueiden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden kanssa onnistui keskittämällä rakentamista metroasemien lähistölle. Olisi syytä harkita myös Östersundomin yleiskaavoituksesta luopumista.

Lisätietoja: suojeluasiantuntija Jyri Mikkola, p. 0400 372 433

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Emilia Pippola, järjestösihteeri, p. 050 301 1633

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, p. 045 114 0088