Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kuntavaaliteesit

HUOM! Lopusta löydät listan ehdokkaista, jotka ovat valmiita allekirjoittamaan Helsyn kuntavaaliteesit.

1. Helsinki hiilineutraaliksi vuonna 2025 – kaupunki tarvitsee hiilibudjetin

Helsinki laatii monen eurooppalaisen kaupungin tavoin hiilibudjetin, joka osoittaa, miten Helsinki toimii lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Helsinki alkaa heti tilastoida asukkaittensa ja toimijoidensa kulutuksen mukaan lukien ravinnon ja lentämisen päästöjä sekä raportoi ne vuosittain. Helsinki saavuttaa muiden Pohjoismaiden pääkaupunkien ilmastopäästötason ja on Kööpenhaminan tavoin hiilineutraali vuonna 2025. Vuonna 2025 päästötaso asukasta kohden on selvästi alle kaksi hiilidioksiditonnia vuodessa. Helsingin energiayhtiö Helen investoi vuoteen 2025 mennessä vähintään 1000 MW tuulivoimaa ja 300 MW aurinkosähköä Suomeen kestävästi valituille alueille. Kivihiilen ohella myös maakaasun käytöstä luovutaan ja luopumisaikataulusta laaditaan suunnitelma. Kaupunki muuttaa koko omistamansa rakennuskannan nopeasti energiatehokkaaksi ja kiristää uusien asuin- ja muiden rakennusten energianormeja edelleen. Vuonna 2025 jäljellä oleva päästömäärä kompensoidaan painottaen Suomen metsien nettonielua kasvattavia ratkaisuja.

2. Perustetaan edustava kansallinen kaupunkipuisto

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamistyötä jatketaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. Pitkän ajan tavoitteena pidetään edelleen valtuustoaloitteen laajaa idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvaa arvokkaista luonto- ja kulttuuriympäristöistä koostuvaa kansallista kaupunkipuistoa. Perustamispäätöksen yhteydessä kirjataan puiston tuleva laajennuspolku Helsinki-puiston sekä Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormiin ja myöhemmin edelleen itään.

3. Uudelle luonnonsuojeluohjelmalle riittävät resurssit

Uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelu käynnistetään heti valtuustokauden alussa, ja hankkeelle osoitetaan riittävät taloudelliset voimavarat. Luonnonsuojeluohjelman päämääräksi asetetaan uusien alueiden lisäksi nykyisten alueiden laajentaminen kiinnittäen erityishuomiota luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyyteen toisiinsa sekä muihin luontoalueisiin. Östersundom sekä Helsingin omistuksessa olevat maa-alueet ulkopaikkakunnilla otetaan mukaan luonnonsuojeluohjelman tarkastelualueeseen.

4. Maaomaisuuden vastuullinen käyttö ulkopaikkakunnilla

Helsinki omistaa ulkopaikkakunnilla yli 5500 hehtaaria maa-alueita. Huomattava osa alueista on luonto- ja virkistysarvojen kannalta erityisen merkittäviä. Kaupungin on syytä toteuttaa tulevalla valtuustokaudella mittava luonnonsuojeluprojekti, jossa osa arvokkaista alueista myydään valtiolle luonnonsuojeluun ja loput perustetaan yksityisiksi suojelualueiksi. Arvokkaiden luontoalueiden myynti muuhun käyttöön tai kaavoittaminen rakentamiseen tulee lopettaa.

5. Käynnistetään viherkaavan valmistelu Helsingissä

Aloitetaan Helsingissä uuden oikeusvaikutteisen viherkaavan valmistelu, kuten esimerkiksi Turussa jo on tehty. Viherkaavan tarkoituksena on luoda edellytyksiä kaupungin viherverkoston ja sen arvojen pysyvälle säilymiselle ja kehittämiselle kaavoituksessa. Helsingin uusi viherkaava päivittäisi nykyistä yleiskaavaa ja sen teemakarttoja sekä voimassa olevia osayleiskaavoja ja korjaisi niissä havaittuja puutteita luontoympäristöjen osalta. Viherkaava toimisi myös VISTRA-suunnitelmien ja metsäverkostoselvityksen jatkotyönä.

6. Vähemmän metsänhoitoa virkistysalueille

Helsingin ulkoilualueiden metsänhoito edustaa monelta osin Suomen parhaimmistoa, mutta silti parantamisen varaa on monissa asioissa yhä. Uudella valtuustokaudella metsänhoidon keskeisimmäksi päämääräksi asetetaan metsien luontoarvojen säilyttämisen sijaan kunnianhimoisesti monimuotoisuuden lisääminen hallitun hoitamattomuuden periaatetta noudattamalla. Lahopuun määrää metsissä kasvatetaan ja harvennuksia vähennetään keskittymällä pääsääntöisesti ulkoilupolkujen ja tonttien sekä muiden erityiskohteiden välittömien reunojen hoitoon.

7. Säilytetään ainutlaatuinen vesiluonto

Luonnonrantoja ei missään oteta rakentamiseen ja merentäyttöjä vältetään; Helsinki vaalii rantaluontoa ja merellisyyttään. Lumen kaato mereen – jota Helsinki ainoana kaupunkina harjoittaa – lopetetaan. Vanhankaupunginkosken padon purkamisen eri vaihtoehdot tuodaan päätäntään.

8. Aitoa vuorovaikutusta suunnitteluun

Kuntalaiset ja yhteisöt ovat kokeneet vaikutusmahdollisuutensa kaavoitukseen liittyvissä asioissa hyvin vähäiseksi. Ei riitä, että vuorovaikutus tapahtuu prosessuaalisesti oikein, vaan sen tulee perustua ymmärrettävään tiedottamiseen sekä aitoon keskusteluun ja vaikuttamismahdollisuuteen riittävän aikaisessa vaiheessa. Perustetaan vaalikauden alussa työryhmä, jossa kaupungin ja yhteisöjen edustajat käyvät läpi vuorovaikutuksessa esiintyvät ongelmat ja esittävät ratkaisut niiden poistamiseksi.

***

VAALITEESIT ALLEKIRJOITTANEET EHDOKKAAT:

Asukkaiden Helsinki -yhteislista

Cheblak, Wael 1108

Hakanen, Maija 1109

Hakanen, Yrjö 1110

Hedman, Päivi 1111

Kaukoranta, Joonika 1112

Kiuru-Miller, Katja 1113

Ollitervo, Marjut 1122

Saarikoski, Helena 1125

Salin, Olli 1128

Avoin Puolue

Järvenpää, Kristiina 686

Keskusta

Hurmalainen, Ville 46

Perussuomalaiset

Sorja, Marika 478 (allekirjoittaa kohdat 7–8)

RKP – Suomen ruotsalainen kansanpuolue / SFP – Svenska folkpartiet

Bergström, Ann-Mari 650

Finne-Elonen, Laura 661

Horsma, Joakim 677 (allekirjoittaa kohdat 2–8)

Högström, Anna 681

Kannosto, Kasper 688

Lindholm, Max 707

Nummelin, Ann-Kristin 718

Snellman, Aki (sitoutumaton) 743

SDP – Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Auvinen, Petteri 127

Helal, Fardoos 145

Kantola, Tarja 165 (allekirjoittaa kohdat 1–6, 8)

Kivimäki, Hanna 169

Kolanen. Risto 172

Laisaari, Johanna 180

Leino, Jani-Pekka 183

Rantahalvari, Markku 209

Törmikoski, Ilona 232

Varis, Hanna 235

Siniset

Ruuskanen, Tuuli 1077

Vennamo, Meri 1079

Suomen Kristillisdemokraatit

El-Khouri, Elie 965

Elomaa, Marja 969

Haakana, Liisa 971

Haatanen, Arto 972

Issakainen, Martti 984 (allekirjoittaa kohdat 4, 7–8)

Juurinen, Mervi 987

Koivisto, Tuomas 992 (allekirjoittaa kohdat 2–8)

Kokkonen, Susanna 993 (allekirjoittaa kohdat 4, 6–8)

Kumin, Sari 999

Lehtonen, Anneli 1010 (allekirjoittaa kohdat 12, 7–8)

Leppäkoski-Juvonen, Ulla 1011

Lyyränen, Krista 1018

Rissa, Camilla (sitoutumaton) 1040

Stellberg, Karl Johan 1051 (allekirjoittaa kohdat 2–8)

Vuori, Anne 1060

Vuorinen, Tuulikki 1062

Vasemmistoliitto

Aaltonen, Kimmo 512

Aulio, Mikko 520

Backman, Kai 521

Gerchman, Jakov 525

Gustavsson, Saliven 527

Haili, Mirka 531

Kaitaniemi, Marja 543

Kolehmainen, Laura 553

Kurkela, Pertti 562

Lemström, Anna 568

Luhtala, Veera 570

Malin, Petra 574

Mäklin, Tommi 582

Nyholm, Henrik 587

Ramachandran, Arvind 597

Räihä, Riku (sitoutumaton) 600

Räisänen, Mane 601

Salmela, Santtu 606

Suárez Katainen, Galia 615

Tuura, Heta 619

Uusiperhe, Nadja 620

Vainionpää, Antti 622

Vartiainen, Riitta 626

Vihreät

Ainiala, Terhi 767

Alametsä, Alviina 768

Alanko, Vilja 769

Assmann, Dolf 774

Kaskeala, Niklas 803

Korpelainen, Lukas 811

Laitinen, Hanna-Leena 819

Pasanen, Amanda 852

Saares, Pauliina 861

Sarker, Aleksandra 862

Stranius, Leo 870

Taskila, Vellu 874

Vilkamaa, Susanna 887

Ympäristöliike Helsinki

Arima, Anna 1132

Csorba, Daniel 1135

Korpelainen, Eija 1138

Lehtikanto, Katariina 1140

Lorek, Evelina 1143

Pakarinen, Jussi 1148

Pykäläinen, Juha 1150

Reinhard, Veera 1151

Ritvanen, Inka 1152

Tuormaa, Milla 1158

Sjöroos, Margit 1154