Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto kansallisen kaupunkipuiston puolesta

Lähetimme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa kaupunginhallitukselle kannanoton kansallisen kaupunkipuiston puolesta:

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen

Kokouksessa on tänään asialistalla kansallinen kaupunkipuisto.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pyytävät, että olisitte kansallisen kaupunkipuiston kannalla ja osaltanne varmistaisitte kaupunginhallituksessa, että puiston valmistelu jatkuu Helsingissä, kuten kaikki ovat odottaneet.

Kansallinen kaupunkipuisto on jo kymmenessä Suomen kaupungissa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pitävät puistoa yhtenä alkavan valtuustokauden tärkeimmistä luontoa ja kulttuurihistoriaa huomioivista teoista.

Lisätietoa:
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/
https://kaupunkipuisto.fi/

Helsingissä 14.6.2021

Antti Halkka

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, puheenjohtaja

Emilia Pippola

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, järjestösihteeri

Laura Räsänen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, puheenjohtaja

Lauri Kajander

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, va. toiminnanjohtaja