Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kansallisen kaupunkipuiston pe­rus­ta­mis­sel­vi­tys

Lähetimme yhdessä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n sekä Suomen Ladun kanssa Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen liittyen:

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen,

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet- asia pantiin pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 14.6.2021.

Me allekirjoittaneet tahot esitämme, että Helsingin kaupunki jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä.

Kaupunkikeskustan ja muiden kulttuuriympäristöjen liittyminen kansalliseen kaupunkipuistoon tarkentuu jatkotyössä. Helsingin oma valmisteilla oleva kulttuuriympäristöohjelma ja arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kaupungin tuore Helsingin Merellinen strategia 2030, äskettäin hyväksytty LUMO-ohjelma sekä Helsingin Viher -ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma VISTRA luovat hyvän perustan kansallisen kaupunkipuiston suunnittelulle. Jatkovalmistelua on luontevaa tehdä jo kertyneen aineiston pohjalta.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -hankkeella on laaja kannatus Helsingissä: 81 kaupunginosayhdistystä ja luontojärjestöä sekä tuhannet helsinkiläiset kannattavat kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen jatkamista ja toivomme, että asukasyhteistyö jatkuu.

Helsingissä 18.6.2021

Kunnioittavasti,

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
puolesta
Eeva Kuuluvainen ja Riitta Korhonen

Hanna-Kaisa Siimes
Puheenjohtaja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Pirjo Tulikukka
Toiminnanjohtaja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Antti Halkka
Puheenjohtaja
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
Järjestösihteeri
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola
Puheenjohtaja
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Eki Karlsson
Toiminnanjohtaja
Suomen Latu ry