Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Viikinrannan energiakorttelin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1. Uuden katuyhteyden itäreuna kulkisi tämän kallion yli. Kuva: Emilia Pippola

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja tehnyt paikalla maastokäynnin.

Pidämme ongelmallisena sitä, että uusi katuyhteys kaapeleineen kulkee hienon kallio- ja metsäalueen läpi. Kyseessä on maisemallisesti upea kallioalue ketoineen, soineen ja metsineen (ks. kuvat 1–2). Ehdotamme, että ennen lopullista kaavaratkaisua selvitetään, onko kaapeliyhteys mahdollista sijoittaa nykyisen ajoyhteyden alle tai muuhun paikkaan, jossa luontoa ei tarvitse tuhota sen tieltä.

Helsingissä 18.6.2021

Kuva 2. Uuden katuyhteyden länsireuna tulisi tähän lahopuustoiseen arvometsään. Kuva: Emilia Pippola