Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin kansallinen kaupunkipuisto val­tuus­to­stra­te­gi­aan ja rahoitus pe­rus­ta­mis­sel­vi­tyk­sel­le

Metsää keskuspuiston pohjoisosassa Kuninkaantammentien kupeessa. Kuva: Harri Nygren

Lähetimme 7.9.2021 Helsingin kaupunginvaltuustolle yhdessä KKPH!-liikkeen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n, Suomen Ladun sekä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa vetoomuksen, jossa vaadimme Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisällyttämistä valtuustostrategiaan ja riittävän rahoituksen varaamista perustamisselvitykselle:

Arvoisat valtuutetut!

Helsingin kansallista kaupunkipuistoa koskeva selvitystyö käynnistyi yksimielisen valtuustoaloitteen pohjalta vuonna 2017. Puisto sisältyi valtuustokauden 2017–2021 strategiaohjelmaan. Kaupunginhallitus päätti 21.6.2021, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista.

Pyydämme kaupunginvaltuustoa

  • sisällyttämään puiston perustaminen valmisteilla olevaan valtuustokauden 2021–2025 strategiaohjelmaan ja varmistamaan että työhön ryhdytään nopeasti
  • varaamaan valmistelua varten riittävät määrärahat vuoden 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2022–2024
  • seuraamaan valmistelun etenemistä siten, että asia saadaan tämän valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus määritteli puiston valmistelun aloitettavaksi rajatusti Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta, mutta valtuustoaloitteessa edellytettiin kuitenkin huomattavasti laajempaa selvitystä. Katsommekin, että käynnistyvässä perustamisselvityksessä aluerajausta tulee tarkastella riittävän laajasti.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -verkosto haluaa olla mukana tässä valmistelussa hyvän hallinnon ja kuntalaisten osallistumisoikeuden periaatteiden mukaisesti.

Helsingissä 7.9.2021

Kunnioittavasti,

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen puolesta
Eeva Kuuluvainen ja Riitta Korhonen
kkphliike(ät)gmail.com

Hanna-Kaisa Siimes
Puheenjohtaja
hksiimes(ät)gmail.com
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Pirjo Tulikukka
Toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka(ät)helka.net
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Antti Halkka
Puheenjohtaja
antti.halkka(ät)sll.fi
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
Järjestösihteeri
helsy(ät)sll.fi
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Eki Karlsson
Toiminnanjohtaja
eki.karlsson(ät)suomenlatu.fi
Suomen Latu ry

Aleksi Mikola
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(ät)tringa.fi
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry