Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin kaupunki ”parantaa” Stansvikin kartanon puistoa tuhoamalla sen jalopuumetsiä ja ruovikoita

TIEDOTE 10.9.2021

Korjattu aiempaa tiedotetta: Thelninginpolku rakennettaisiin ruovikon poikki noin 5 metriä leveänä, ei 10–15 metriä leveänä.

Helsingin kaupunki on aloittanut kaadettavien puiden merkitsemisen Laajasalon Stansvikin kartanon alueella. Kaupunki aikoo rakentaa Stansvikin kartanon luonnontilaiseen ympäristöön kadunlevennyksiä ja kääntöpaikan, parkkikenttiä, huoltoteitä sekä pyöräily- ja ulkoiluteitä. Kaupunki kuvailee toimintaansa puiston parantamiseksi.

”Itä-länsi-suuntainen huolto-, pyöräily- ja ulkoilutie, jolle kaupunki on antanut nimen Thelninginpolku, rakennettaisiin vesilain suojeleman linnustoltaan arvokkaan ruovikon poikki noin 5 metriä leveänä ja puolitoista metriä korkeana painopenkereenä. Ruovikko on vesilain suojelema kluuviflada”, kertoo Timo Kalanti Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaava- ja metsäryhmästä.

Ruovikon ylitettyään Thelninginpolku liittyisi Stansvikintiehen tunkeutumalla läpi 150-vuotiaan tammi- ja vaahteralehdon. Tammilehtoon sijoittuisi myös parkkikenttä. Näin siitä huolimatta, että luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt ovat luonnonsuojelulain suojaamia. Thelninginpolun vaatimat kivilouhepengerrykset tuhoaisivat myös pohjoisosan ruovikon rantaan syntyneestä tuoreesta runsasravinteisesta lehdosta, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi.

”Luonnonsuojelulain perusteella uhanalaisia luontotyyppejä pitäisi suojella. Stansvik on huolestuttava esimerkki siitä, että laki jää merkityksettömäksi, jos elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus tai kunta itse ei ole aktiivinen asiassa”, toteaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola.

Stansvikinpolun leventäminen tieksi heikentää lisäksi alueella sijaitsevaa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joka on luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin suojelema.

Lisätietoja:

Timo Kalanti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaava- ja metsäryhmän jäsen: timokalanti@gmail.com / 040 5385627 (tavattavissa paikan päällä Stansvikissa sunnuntaina 12.9. klo 15 alkaen)

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri: helsy@sll.fi / 050 3011633