Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Helsingin kaupungin hakemuksesta Van­han­kau­pun­gin­kos­ken itähaaran uoman kunnostus-, täyttö- ja rakennustöihin

Vanhankaupungin itähaaran kalatie, jota kunnostetaan. Kuva: Tapani Veistola

Helsingin kaupunki hakee Etelä-Suomen aluehallintavirastolta lupaa Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman kunnostamiseksi, alasuvannon täyttämiseksi sekä laitureiden ja työpadon rakentamiseksi. Jätimme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa muistutuksen hakemuksesta 17.9.2021:

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne diaarinumerolla ESAVI/6376/2021

Muistutus: Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman kunnostaminen, alasuvannon täyttö sekä laitureiden ja työpadon rakentaminen, Helsinki

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry on liiton piiri, jonka toiminta-alue on Uusimaa. Helsy ja piiri ovat seuranneet Vanhankaupunginkosken vaelluskala-asiaa jo vuosikausia tehden lukuisia esityksiä päättäjille kalojen kulun parantamiseksi.

Helsy ja piiri toteavat hakemuksen olevan hyvää tarkoittava. Se ei ole kuitenkaan riittävä ratkaisu Vanhankaupunginkosken vaelluskalojen pääongelmaan, joka on saman kosken Länsihaaran pato. Siihen törmäävät merestä jokeen nousua yrittävät vaelluskalat. Myös joesta mereen vaeltavat kalat joutuvat vaaraan pudotessaan korkealta padon niskalta alas.

Ensisijainen vaatimus Vanhankaupunginkosken asioiden yhteiskäsittelystä

Helsingin kaupunki tulee velvoittaa hakemaan vesitalouslupaa länsihaaran padolle 31.12.2023 mennessä niin, että kalan turvallinen kulku varmistetaan siitä ylös ja alas. Olosuhteet paikalla ovat olennaisesti muuttuneet viranomaisten aiempiin kannanottoihin (1873–1999) verrattuna, koska esimerkiksi voimalan käyttö on lopetettu. Vanhan padon kunto kannattaa patoturvallisuussyistäkin tutkia ja sen tulevaisuus ratkaista. Koska itähaaran kunnostus muuttaa virtaamia myös länsihaarassa, esitämme, että tämä itähaaran hakemus pannaan välipäätöksellä pöydälle ja molemmat asiat ratkaistaan vuonna 2024 yhtenä kokonaisuutena. Kosken molempien haarojen asioiden yhteiskäsittely on tärkeää siksikin, että länsihaaran mahdolliset toimet vaikuttaisivat myös itähaaran virtauksiin.

Toissijaiset vaatimukset

Jos itähaaran lupa kaikesta huolimatta nyt myönnetään, esitämme seuraavia lupaehtoja

1) Helsinki velvoitetaan hakemaan länsihaaran padolle vesitalouslupaa 31.12.2023 mennessä, vaikka se asia käsiteltäisiin itähaaran jälkeen erikseen.

2) Rakennusajaksi tulee määrätä sitovasti 1.11.–31.3. Sekin estää jonkin verran vaelluskalojen kulkua, mutta täysin haitatonta rakennusaikaa on mahdotonta asettaa.

3) Itähaaran kunnostustöiden ajaksi tulee määrätä kalastuskielto Vanhankaupunginkosken suvantoon. Näin uhanalaisia vaelluskaloja ei pyydystettäisi tai vahingoitettaisi kalastuksella töiden estäessä niiden nousun jokeen.

4) Lopuksi tarvitaan seurantavelvoite itähaarassa ylös ja alas vaeltavien kalojen määristä. Näin rakenteisiin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia, jos ne eivät toimikaan toivotulla tavalla.

Lisätietoja: Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(ät)sll.fi

Helsingissä 17.9.2021

Antti Halkka, puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry