Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Meri-Rastilan itäosan ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

Pohjavedenpuisto. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 20.9.2021 Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton koskien Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotusta:

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen,

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on Helsingin kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla tänään maanantaina 20.9.2021. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on ottanut kantaa kaavaehdotukseen jo aiemmissa vaiheissa. Siihen sisältyy edelleen isoja ongelmia, joihin toivomme muutoksia.

Pohjavedenpuiston kallioisen pohjoisosan ja joidenkin reunaosien rakentamisesta luopuminen

Jos kyseinen korkea, kallioinen alue rakennetaan, menetetään lähes puolet nykyisestä Pohjavedenpuistosta. Tällä hetkellä korkeimmat lakialueet, joista osa on merkitty kaavassa rakennettavaksi ja osa virkistysalueeksi, muodostavat kalliometsineen, avokallioineen, kallionyppylöineen ja jyrkänteineen maisemallisesti poikkeuksellisen vaihtelevan ja vaikuttavan kokonaisuuden, jossa puiden lomassa pilkottaa meri. Kaupungin teettämässä kartoituksessa kalliometsät edustavat II arvoluokan METSO-metsiä. Rakennettavaksi merkityllä alueella on myös arvokas katajaa kasvava metsäkuvio ja lahokaviosammaleen elinympäristö.

Pohjavedenpuiston länsireunasta on lisäksi havainto koko Suomessa erittäin harvinaisesta olkikerikäävästä (Ceriporia humilis). Havainto on vuodelta 2018, ja kyseessä on toinen olkikerikäävän havainto Suomessa.

Pohjavedenpuiston kalliot ja niiden ympärillä nyt kasvavat kangasmetsät ovat lähiasukkaiden ahkerassa käytössä ja rakastamia, ja näin lisäävät hyvinvointia. Helsyn maastokatselmuksella kallioilla ja metsissä oli liikkeellä runsaasti eri-ikäisiä ulkoilijoita.

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen lisää puiston käyttöä samalla, kun sen pinta-ala kutistuu puoleen. Tämä tulee näkymään metsän kulumisena sekä kasvien, kääpien, sammalten, jäkälien ja eläinlajien vähenemisenä. Lopputuloksena on voimakkaasti kuluva virkistysalue, joka on vain muisto nykyisestä hienosta, hyvin ympäristön metsiin kytkeytyneestä kokonaisuudesta.

Kaavaratkaisussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota Pohjavedenpuiston kutistumisen sosiaalisiin vaikutuksiin alueella. Tutkimusten mukaan elinympäristön paraneminen tai heikkeneminen vaikuttaa suoraan asukkaiden hyvinvointiin. Lisäksi huolena on, että Pohjavedenpuiston puolittaminen ohjaisi asukkaita ulkoilemaan enemmän läheiselle Kallahdenniemelle, jonka herkkä mäntyharju rantoineen ei kestä kunnolla edes nykyistä kulutusta.

Edellä mainittujen syiden takia ehdotamme, että Pohjavedenpuiston pohjoisosan kortteleista poistetaan kaavasta ensisijaisesti 54165 sekä rakentaminen olkikerikääpäesiintymän kohdalta ja sen suoja-alueelta. Myös kortteleiden 54112 ja 54166 poistamista on syytä vakavasti harkita.

Ekologinen yhteys säilytetään Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston välillä

Pohjavedenpuiston ja Kallahdenniemen, Ison Kallalahden puiston sekä laajemman metsäisen verkoston välillä tulee olla riittävä ekologinen yhteys. Nyt käsittelyssä oleva kaavaratkaisu uhkaa eristää Pohjavedenpuiston metsät. Muutos olisi suuri nykytilanteeseen verrattuna ja köyhdyttäisi nykyisten lajien elinympäristöjä ja mahdollisuuksia selvitä. Siksi Meri-Rastilan tien varrelle kaavailtujen kortteleiden 54164 ja 54118 väliin tarvitaan nyt esitettävän puustoisen aukion sijasta laajempi nykytilanteen mukainen aidosti metsäinen alue. Vastaavasti toisella puolella tietä korttelin 54125 rakentamisesta on luovuttava.

Edellä mainituista syistä paras ratkaisu olisi palauttaa Meri-Rastilan itäosan asemakaava uudelleen valmisteluun. Jos tarvitsette lisäaikaa asiaan perehtymiseen, ehdotamme, että jätätte Meri-Rastilan itäosan kaavamuutoksen tämän päivän kokouksessa pöydälle.

Helsingissä 20.9.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Riitta Malve, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen, riittamalve(ät)gmail.com / 050 5718146