Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Jollaksen kartanon tarkistetusta ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme 3.11.2021 Helsingin kaupunginvaltuustolle kannanoton koskien Jollaksen kartanon tarkistettua asemakaavaehdotusta:

Hyvät kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet

Jollaksen kartanon tarkistettu asemakaavaehdotus on valtuuston tämäniltaisen kokouksen esityslistalla (asia 8). Vaikka Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen muutamiin suunnitelman parannuksiin luonnon kannalta, toivomme valtuuston puuttuvan jäljellä oleviin keskeisiin ongelmiin ja palauttavan kaavaehdotuksen tarkistukseen tai uudelleen valmisteluun.

Tervaleppäluhdan kartoittaminen sekä alus- ja rantakasvillisuuden säilyttäminen Saunalahdella

Saunalahden pohjukan tervaleppäluhta saattaa olla valtakunnallisesti erittäin uhanalainen luontotyyppi. Se tulee ehdottomasti kartoittaa ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Vasta kartoituksen pohjalta on mahdollista suunnitella siihen kohdistuvia kaavamääräyksiä. Samalla on syytä kartoittaa luhdan käävät, koska se rajoittuu arvokkaaseen kääpäalueeseen.

Kartoituksessa on huomioitava, että kartanon niittyjen leikkuutähteitä on kaupungin toimesta läjitetty tervaleppäluhtaan ja sen viereisille rantakasvillisuusalueelle kahtena edellisenä kesänä. Kaksi vuotta sitten alueella kasvoi muun muassa laajasti rentukkaa, valkovuokkoja, kurjenmiekkaa sekä määrittelemättömiä saniaiskasveja. Jo tänä vuonna oli havaittavissa kasvillisuuden merkittävää tukahtumista. Tilanne on väistämättä vielä huonompi ensi keväänä. Kasviasiantuntijoidemme mukaan kasvillisuuden elpyminen vie vuosia läjityksen loputtua. Kasvit saattavat myös hävitä kokonaan. Lisäksi luhdan alus- ja rantakasvillisuuden päälle on viety alueelta kitkettyä jättipalsamia ja ruttojuurta.

Kaavaselostukseen onkin lisättävä määräys, ettei herkkiä ja suojeltuja ranta-alueita käytetä niittyjen leikkuutähteiden läjitykseen. Läjitys on ehdottomasti lopetettava jo ensi vuonna ja alue kunnostettava varovasti niin, että ranta- ja luhtakasvillisuus pääsee elpymään. Etelänruttojuuren ja jättipalsamin hävittäminen tulee ratkaista viimeistään kaava-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelmassa.

Merkintöjä säilytettävistä puista

Kaavaan on hyvä merkitä sekä VL/s ja VP/s-alueilla säilytettävät arvokkaat puut. Säilyttämisen syynä voi olla puun lajiston suuri monimuotoisuus, merkitys lepakoiden elinympäristössä tai maisemassa. Näkymien avaaminen uhkaa erityisesti Saunalahden rannalla kasvavia kookkaita, vanhoja puita.

Muotopuutarhan kustannukset käytettävä niittyjen hyväksi koko kaupungissa

Muotopuutarha on edelleen ongelmallinen, koska se tuhoaa arvokasta niittyä. Muotopuutarhan istutuspenkkien ja käytävien rakentaminen vaatii maarakentamista ja uusien maamassojen tuomista arvoniityn keskelle. Niiden mukana tuleva uusi lajisto muuttaisi niityn kasvillisuutta. Ehdotamme edelleen muotopuutarhasta luopumista.

Muotopuutarhan sijaan niittyaluetta kiertävä polkuverkosto voidaan toteuttaa kevyesti, kunhan maamassojen puhtaudesta huolehditaan. Penkit sopivat polkujen reunoille levähtämistä ja niityistä ja puistosta nauttimista varten. Muotopuutarhan rakentamisen ja ylläpidon kustannukset kannattaa käyttää nykyisten niittyjen hoitamiseen ja kunnostamiseen. 

Mökeistä kannattaa luopua

Viisi off-grid -vuokramokkiä eivät näytä massiivisilta kaavakartalla, mutta piha-alueineen ne yksityistävät puiston pohjoisosan. Suuremmassa kuvassa yleiskaava osoittaa kaava-alueen pohjoispuolelle tiivistä asuinrakentamista ja myös muualle lähialueelle, mikä tarkoittaa kartanon viheralueiden virkistyskäyttöä ja kulumista. Mökkien syrjäyttämän puistoalueen menettämiseen ei ole näin ollen varaa.

Helsingissä 3.11.2021