Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kaisaniemen puisto- ja ka­tusuun­ni­tel­mis­ta

Kaisaniemen kannas. Kuva: Tiina Tarkkanen

Toimitimme 29.11.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupungin virkamiehille kannanoton koskien Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelmaa sekä Kaisaniemenrannan katusuunnitelmaa:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asianomaiset virkamiehet

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen asialistalla on tiistaina 30.11.2021 Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelman hyväksyminen (asiakohta 5) sekä Kaisaniemenrannan katusuunnitelman hyväksyminen (asiakohta 7). Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon osalta esittelijän perusteluissa todetaan, että muistutukset eivät anna aihetta muuttaa laadittua puistosuunnitelmaehdotusta. Katusuunnitelman kohdalla puolestaan on maininta, ettei muistutuksia jätetty.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jätti molempia suunnitelmia koskevan muistutuksen 23.7.2021. Olimme sopineet kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen kanssa, että voimme jättää muistutuksen myöhässä, nähtävilläoloajan päätyttyä, ja olimme tästä mahdollisuudesta kiitollisia. Nyt kuitenkin huomasimme, että muistutustamme ei ole huomioitu vuorovaikutuksessa muiden muistutusten tapaan, vaan merkitty pelkästään myöhässä saapuneeksi kirjeeksi.

Toivomme, että kaupunkiympäristölautakunnassa perehdytte sekä puistosuunnitelmaan että muistutukseemme huolella ennen kuin teette asiasta päätöstä. Kuten muistutuksessa jo tuomme esiin, mielestämme suunnitelmat tulisi jäädyttää siihen asti, kunnes

  • alueen lajisto on inventoitu ja puiden kuntokartoitukset tehty ja nämä on huomioitu suunnitelmissa
  • alueen merkitys lasten ja nuorten virkistyksen sekä ympäristökasvatuksen paikkana on selvitetty ja huomioitu
  • jalankulkijoiden näkökulma on huomioitu
  • suunnitelmista on käyty julkinen eri ikäisiä kaupunkilaisia osallistava, myös internetin ulkopuolella tapahtuva perusteellinen keskustelu
  • asiantuntijoita on kuultu alueen kulttuurihistoriallisten arvojen osalta
  • kaupungilla on tieto siitä, saako kaupungin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saama padon rakentamislupa (jatkolupa) lainvoiman, sillä padon rakentaminen tulee vaikuttamaan Eläintarhanlahden ekologiaan merkittävästi
  • kaupungilla on selvyys myös siitä, saako Hakaniemenrannan rakentamisalueisiin liittyvä merenpohjan ruoppaus lainvoiman. Lainvoiman mahdollisesti saatuaan tulee näiden rakentamis- ja ruoppaushankkeiden ympäristövaikutukset huomioida alueen puisto- ja katusuunnitelmissa.

Muistutuksemme on kokonaisuudessaan tämän kannanoton liitteenä pdf-tiedostona sekä luettavissa verkkosivuillamme.

Helsingissä 29.11.2021

Antti Halkka puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: helsy@sll.fi / 050 3011633