Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto tonttien varaamisesta asuntohankkeita varten

Stansvikinkallio. Kuva: Aino Juvonen

Lähetimme 30.11.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle ja asianomaisille virkamiehille kannanoton koskien tonttien varaamista asuntohankkeita varten:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asianomaiset virkamiehet

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen asialistalla on tänään tiistaina 30.11.2021 kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (Asia/3).

Esittelijän perusteluissa todetaan, että kaupunkistrategian kirjauksen johdosta Stansvikinkallion varausesitystä muutettiin valmistelun loppuvaiheessa eikä päätösesityksessä ole tontinvarauksia alueelle. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja kiittävät ja toivovat, että kaupunkiympäristölautakunta keskeyttää Stansvikinkallion asemakaava-alueella varattujen tonttien hintakilpailutukset ja edellyttää myös jo varattujen tonttien osalta toimenpiteiden (kuten puiden kaadot) jäädyttämisen kunnes Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi on tehty. Lisäksi toivomme, että prosessin etenemisessä ja vuorovaikutuksessa huomioidaan läpinäkyvyys ja kansalaisvaikuttaminen mahdollisimman tarkasti.

Helsingissä 30.11.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aino Juvonen

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja