Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsinki rikkoo metsänhoidossa kaupungin omia luon­to­ta­voit­tei­ta – nyt vaarassa Herttoniemen ja Roihuvuoren metsät

Kuva 1. Herttoniemen liikuntapuiston kupeeseen kuviolle 176 kaupunki suunnittelee avohakkuuta ja mäntyjen istuttamista. Kuva: Emilia Pippola

TIEDOTE 8.12.2021

Helsingin kaupunki on laittanut nähtäville (24.11.2021–16.1.2022) Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksen. Luonnos on luontojärjestöjen arvion mukaan kaupungin omien luontotavoitteiden vastainen. Järjestöt vaativat, että suunnitelma palautetaan uuteen valmisteluun.

Suunnitelma sisältää muun muassa Viikki-Vanhankaupunginlahden luontovirkistysalueen metsien sekä Roihuvuoren ympäristön metsien alustavat metsänhoitoesitykset.

Helsingin kaupungin poliitikot ovat loppuvuonna 2020 puuttuneet kaupungin metsänhoidon toistuvaan pääongelmaan eli ylimitoitettuihin valta- ja aluspuuston harvennuksiin. Niiden osalta kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus ja valtuusto ovat yksimielisesti linjanneet, että kyseisiä toimenpiteitä vähennetään ja toimenpiteet kohdennetaan jatkossa aiempaa rajatumpaan osaan metsistä.

Tuoreessa kaupunkistrategiassa monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen on niin ikään nostettu entistä keskeisempään rooliin kaupungin omien metsien käytössä. Herttoniemen suunnitelmaluonnoksessa nämä luontokadon torjumisen kannalta tärkeät pyrkimykset näkyvät valitettavan huonosti. Varsinkin alus- ja valtapuuston harvennushakkuita esitetään turhan paljon ja liian laajoille alueille.

”Vaikuttaa siltä, että metsäsuunnittelua on jatkettu vanhoilla käytännöillä ja tavoitteilla, vaikka toimintaympäristö on tavoitteiden osalta selvästi muuttunut”, toteaa Ida Korhonen Luonto-Liiton metsäryhmästä.

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura 2000-alueen sekä Länsi-Herttoniemen väliset metsät ovat selkeästi osa luontokohteena ja virkistysalueena valtakunnallisesti tärkeää Viikin kosteikko- ja metsäkokonaisuutta. Turhanmetsänkäsittelyn sijaan alueen suojeluohjelmiin kuulumattomia metsiä kannattaisi tarkastella lähivuosien luonnonsuojelukohteina.

”Metsänhoito olisi järkevää rajata vain reittien, teiden ja tonttien reunojen kannalta huonokuntoisuutensa takia aidosti ongelmallisten puiden alas ottoon sekä risteysten ja reittien lähimetrien mahdollisesti liiallisen pienpuuston vähentämiseen”, muistuttaa Tringan suojelusihteeri Juho Leppänen. ”Pienpuusto paitsi ehkäisee metsäpohjan kulumista, myös tarjoaa useille lintulajeille suojaa, ravintoa ja sopivia pesäpaikkoja.”

”Herttoniemen suunnitelmaluonnos on niin pahasti ristiriidassa Helsingin nykyisten luontotavoitteiden kanssa, että käynnistynyt nähtävilläolo kannattaisi välittömästi keskeyttää ja palauttaa suunnitelma uuteen valmisteluun”, vaatii Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola.

”Toteuttamiskelvottoman suunnitelmaluonnoksen kommentointi ja siihen liittyvät vääjäämättömät muutosvaatimukset tuhlaavat muuten kohtuuttomasti kaikkien osallisten aikaa”, pahoittelee Pippola.

Lisätiedot:

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: helsy(ät)sll.fi / p. 050 3011633

Juho Leppänen, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi

Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmä: idamari.korhonen(ät)gmail.com / p. 050 3702907

Pressikuvat:

Kuva 1. Herttoniemen liikuntapuiston kupeeseen kuviolle 176 kaupunki suunnittelee avohakkuuta ja mäntyjen istuttamista. Kuva: Emilia Pippola

Kuva 2. Suunnittelualueen pohjoisosien kuvion 19 tiheimmät puustoryhmät on merkitty suunnitelmassa harvennettaviksi. Kuva: Emilia Pippola