Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Van­han­kau­pun­gin­kos­ken padon purkamisesta

Lähetimme 10.1.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamista:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Viitaten kokouksenne 11.1.2022 asiaan 11: Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää tärkeänä, että länsipadon purun eri vaihtoehdot selvitetään Karin ym. valtuustoaloitteen mukaisesti. Emme ole vastustaneet itähaaran kunnostuksen vesitalouslupaa. On kuitenkin tärkeää hakea vesitalouslupaa länsihaaran padolle niin, että kalan turvallinen kulku varmistetaan siitä ylös ja alas. Tämä tulisi lisätä lautakunnan lausuntoon.

Muistutuksessamme aluehallintovirastolle totesimme, että olisi parasta käsitellä itähaaran ja länsihaaran asiat yhtä aikaa. Itähaaran työt vaikuttavat nimittäin myös länsihaaran virtauksiin ym. oloihin.

Lisätietoja:

Yhteistyöterveisin 10.1.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry