Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Helsingin kau­pun­gin­val­tuus­tol­le Matokallion metsän säästämiseksi

Matokallion metsämaisemaa. Kuva: Olli Manninen

Lähetimme 21.1.2022 yhdessä Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan, Luonto-Liiton metsäryhmän ja Pelastetaan Matokallio -liikkeen kanssa vetoomuksen valtuustolle Matokallion metsän säästämiseksi:

Arvoisat Helsingin kaupunginvaltuutetut, erityisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja, Luonto-Liiton metsäryhmä, Pelastetaan Matokallio -liike ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittävät, että jääurheilukeskuksen rakentamisesta Puotinharjussa Rataskallionkuja 4:ssä  luovutaan, koska tontti sijaitsee luontoarvoiltaan rikkaassa ja virkistysalueena tärkeässä Matokallion metsässä. Matokallion metsä on määritelty ydinmetsäksi vuoden 2019 metsä- ja puustoisen verkoston selvityksessä.

Asiantuntijat ovat todenneet Matokallion täyttävän METSO-kriteerit, vaikka jostain syystä tonttia ei ole kirjattu METSO-metsäksi Helsingin luontotietojärjestelmässä. Paikalta on löytynyt uhanalaista ja korkeista suojeluarvoista kertovaa lajistoa, kuten uhanalaista lahokaviosammalta, silmälläpidettävää rakkosammalta ja vanhan metsän indikaattorilajia pohjanrypykkää, sekä runsaasti lahopuuta. Puuttuvat laji- ja luontokartoitukset tulisi tehdä, kirjata kaupungin luontotietojärjestelmään ja ottaa huomioon päätöksenteossa.

Mielestämme olisi olennaisen tärkeää keskustella siitä, tarvitaanko Helsinkiin uusia jäähalleja. Jos jäähalleille kuitenkin on lisätarvetta, on vaihtoehtoja uuden sijainnille Matokallion lähistöllä. Vuosaaren urheilupuistossa on vapaa, jäähallille merkitty tontti (kaava 10858, kortteli 54088, tontti 7) ja 500 metrin päässä Matokalliosta Roihupellossa on myös jäähallin mahdollisuuden sisältävä alustava suunnitteluvaraus (kaava 12646, uusi kortteli 45234). Varsinkin Roihupellon vanha teollisuuskortteli 45234, joka pohjoisessa rajautuu Kauppamyllyntiehen ja lännessä Viilarinteihen, olisi sijainniltaan ja ympäristöltään sopiva vaihtoehtoinen sijoituspaikka. Vain metrovarikko erottaa sen Matokalliosta.

Matokallio on korvaamaton elinympäristö metsälajeilleen, mutta myös rakas lähimetsä ja tärkeä ulkoilupaikka alueen asukkaille. Myllypuron alue uudistuu kovaa vauhtia, ja olisi tarpeellista arvioida kokonaisuutta metsäisten alueiden määrän kannalta. Onko Myllypurossa tulevaisuudessakin lähiluontoa, jolla tunnetusti ja tutkitusti on ihmisen hyvinvoinnille kokonaisvaltaisesti positiivinen vaikutus?

Matokallio on malliesimerkki sellaisesta metsästä, joka EU:n biodiversiteettistrategian mukaan pitäisi suojella. Metsän hävittäminen on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että Suomi pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Metsäalueiden verkoston säilyttäminen ja metsien luontaisen vanhenemisen salliminen nimetään kaupunkistrategiassa keskeisiksi tavoitteiksi, kuten myös asukkaiden lähiluonnon turvaaminen. Tällaista linjaa noudattamalla Matokallion kaltaiset metsät säästyisivät.

Helsingissä 21.1.2022

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Ida Korhonen

puheenjohtaja, Luonto-Liiton metsäryhmä

Jaana Patrakka

Pelastetaan Matokallio -liike

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätietoja:

Jaana Patrakka, jaana.patrakka(ät)gmail.com / puh. 040 5858055

Ida Korhonen, puh. 050 3702907