Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavasta

Nuottasaaren maisemaa. Kuva: Anu Erel

Lähestyimme 15.3.2022 kaupunkiympäristölautakuntaa toistamiseen koskien Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettua asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Lautakunnan esityslistalla on tänään tiistaina 15.3. jälleen kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Asia/3). Kiitämme teitä kärsivällisyydestä paneutua vielä tähän asiaan, josta lähestyimme teitä viimeksi 8.3.2022 kannanotolla: https://staging.sll.fi/helsinki/2022/03/10/kannanotto-hallkullanniemen-ja-nuottasaaren-tarkistettu-asemakaava-ja-asemakaavan-muutosehdotus/

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on mielipiteissään ja kannanotoissaan suhtautunut myönteisesti alueen avaamiseen maltilliseen virkistyskäyttöön, ehdottaen suunnitelmiin eri vaiheissa tarkennuksia alueen luontoarvojen mahdollisimman hyvän tunnistamisen, säilyttämisen sekä kestävän virkistyskäytön näkökulmista. Yhtälö ei ole helppo. Alueesta on jo nyt, ennen sen virallista avaamista, tullut suosittu kohde jalkaisin liikkuvien ulkoilijoiden keskuudessa. Nuottasaaressa kalastetaan, uidaan ja sinne tehdään kävely- ja eväsretkiä kaikkina vuodenaikoina. Alueen suosio tulee lisääntymään sen avaamisen myötä, kuten myös sinne pyörä- ja kävelyliikennettä ohjaavan rantareitin valmistumisen myötä. Lautakunnan onkin arvioitava, millaista painetta ja kulutusta alue kestää ilman, että menetetään sen vetovoimaisuuden tärkein tekijä: luontoarvoiltaan merkittävä, erityisen kaunis ja hyvin säilynyt kokonaisuus, joka tarjoaa rauhaa ja virkistystä tiiviisti rakennetun kaupungin kupeessa.

Pidämme ensisijaisena vaihtoehtona koko alueen ja ennen kaikkea pienen Nuottasaaren osalta, että sen annetaan olla ja kehittyä mahdollisimman luonnontilaisena ilman minkäänlaista rakentamista.

Mikäli Nuottasaareen silti jotain päätetään rakentaa, ehdotamme kaavakarttaan seuraavia teknisiä tarkennuksia:

  1. Nuottasaaressa mv150 -merkinnän rajaus ja määräykset kaavakartassa. Nuottasaareen osoitetun rakentamisen tämänhetkinen rajaus ja ohjeistus jättää liikaa tulkinnanvaraa. Mv150 -merkinnän alue, jolla rakentaminen sallitaan, tulee myös kaavakartassa rajata selvästi samalle tasaiselle, puuttomalle alueelle, jossa purettu huvila sijaitsi. Tämänhetkinen rajaus ulottuu huomattavasti laajemmalle: rantakallioille, saaren sisemmän osan kumpareelle sekä vanhan puuston alueille saakka. Rakentamisen asemoinnilla on merkitystä saaren vapaan virkistyskäytön lisäksi maalta ja mereltä avautuviin näköaloihin, jotka on todettu maisemallisesti merkittäviksi. Nuottasaaren alkuperäinen huvila oli sekä arkkitehtuuriltaan että asemoinniltaan paikalleen erinomaisesti sopiva. Tällaiset tavoitteet on syytä asettaa myös mahdolliselle uudisrakentamiselle, mikäli se katsotaan saarelle edelleen välttämättömäksi. Ehdotamme rakentamisen rajoittamista yksikerroksiseksi, kuten vanha huvila oli.
  2. Nuottasaaren uusi laituri kaavakartassa ja sen määräyksissä. Nuottasaareen osoitettu uusi laituri tulisi kaavassa rajata kooltaan ja käytöltään riittävän pienimuotoiseksi alueen käytön kestävyyttä ajatellen. Rajauksella hillittäisiin läheisille Uutelan rannoille ja luonnonsuojelualueelle kantautuvaa moottoriveneiden melua. Luontoa koetaan kaikilla aisteilla, eikä luonnon äänten soisi Uutelassa peittyvän moottorin ääneen. Esimerkiksi vesiskoottereilla rantautuminen Uutelaan olisi hyvä rajata jatko-ohjeistuksilla pois ja suosia ympäristöystävällisempiä merellisen virkistyksen tapoja. Nuottasaaren ja Hallkullanniemen alue on melko pieni ja luonnoltaan herkkä. Siitä ei tule muodostaa veneilyn tukikohtaa. Veneilijöille suunnattuja palveluja onjo olemassa, ja niitä ollaan myös jatkuvasti kehittämässä lähistön saarissa.

Lisäksi koko kaava-alueella ulkoilutiet (merkintä ut)tulisi kaavakarttaan merkitä aidosti polkuina, joiden leveys on enimmillään 1,5 m. Tämänhetkinen kaavaselostus puhuu ulkoiluteistä ulkoilupolkuina, mutta kartan perusteella niiden leveys vastaa teitä. Lisäksi jostain syystä Villa Notsundin itäpuolella kulkee kaksi rinnakkaista ulkoilutietä. Yhden tien pitäisi riittää.

Mikäli saareen halutaan yritysvetoista toimintaa, sitä olisi syytä ohjata kestävään suuntaan kilpailuttamalla yritysideat tähän nimenomaiseen ympäristöön soveltuvuuden kriteerein.

Hallkullanniemen länsirannan mansardikattoinen hirsihuvila, Villa Notsund, olisi hienoa saada osaksi merellisen virkistyksen ja luontotoimintojen kaikille avoimia palveluja Uutelassa, eikä kaavoituksella edistää ranta-alueen yksityistymistä asumiskäyttöön. Kaavaselostuksessa esitetty vuokrasauna tai kausikahvila voisi Nuottasaaren sijaan sijoittua tähän vanhaan huvilaan ja näin osaltaan ohjata kulutusta pois herkästä ja pienestä Nuottasaaresta.

Helsingissä 15.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry