Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Terveiset valtuutetuille Kartanonmetsän tulevaisuudesta

Kartanonmetsän lähimetsätapahtumassa 13.3.2022 osallistujat kirjoittivat päättäjille kortteja, joissa he ilmaisivat huolensa metsän tulevaisuudesta. Kuva: Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja

Lähetimme 11.4.2022 yhdessä Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan ja Malminkartanon asukasyhdistyksen kanssa huolestuneet terveiset Helsingin kaupunginvaltuutetuille koskien Kartanonmetsän tulevaisuutta. Samalla kutsuimme heidät lukemaan malminkartanolaisten kirjoittamia kortteja kaupungintalolle keskiviikkona 13.4.2022. Alla valtuutetuille lähtenyt saatekirje:

Arvoisat kaupunginvaltuutetut

Tuomme terveisiä kaupunkiuudistusalue Malminkartanosta, jossa kiinteistösijoitusyhtiö Sponda suunnittelee mittavaa asuinrakentamista omistamaansa Kartanonmetsään. Tilanne on tällä hetkellä se, että Malminkartanon alueen suunnitteluperiaatteita vasta valmistellaan, mutta Kartanonmetsän suunnittelukilpailun työt ovat jo tuomariston arvioitavina.

Malminkartanon ”keskiosan” suunnittelukilpailun ehdotukset keräsivät Kerro kantasi -palvelussa 825 kommenttia, joista suuri osa selkeästi vastustaa Kartanonmetsään rakentamista. Alueen asukkaat eivät suinkaan vastusta alueen uudistamista, vaan nimenomaan Kartanonmetsään rakentamista. On tärkeää, että heidän äänensä kuullaan, sillä Malminkartanosta ei ole paikallista kaupunginvaltuutettua ajamassa alueen asiaa ja näkemystä eteenpäin päätöksentekoprosessissa. Alueella on paljon uudistuspotentiaalia ja asukkaita kuuntelemalla on mahdollista löytää kestävämpiä ratkaisuja metsään rakentamisen tilalle. Asukasyhdistyksellä on jo arkkitehdin tuottama kartta alueen metsää uhkaamattomista tiivistämismahdollisuuksista.

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Malminkartanon asukasyhdistys ry haluavat, että ainutlaatuinen ja asukkaille rakas Kartanonmetsä säästetään metsänä, eikä sinne osoiteta asemakaavoituksessa rakentamista. Kuten tämän tilaisuuden yhteydessä esillä olevat kortit sekä asukkaiden haastattelut kertovat, allekirjoittaa tämän kannan moni muukin. Kortit ja haastattelut ovat peräisin 13.3.2022 järjestetystä lähimetsätapahtumasta, johon osallistui yli 70 Kartanonmetsän kohtalosta huolestunutta kaupunkilaista.

Kaupunkimetsät tukevat kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, joka nykyään on uhattuna ympäri maailman. Rakentamisen kaavoittaminen metsiin ei ole kestävää kaupunkisuunnittelua enää aikana, jona luontokadon ja ilmastokriisin huomioiminen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

Suomi on sitoutunut Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian tavoitteeseen pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Biodiversiteettistrategiaa täydennetään näillä näkymin myös ennallistamislakipaketilla, jonka asetusluonnoksesta on jo etukäteen uutisoitu. Asetusluonnoksen mukaan kaupungeissa on taattava, etteivät viheralueet ja puut vähene vuoden 2021 tasosta. Nämä velvoitteet tarkoittavat valtavia muutoksia myös kaupunkisuunnittelussa.

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 luvataan suojella ja vaalia aktiivisesti Helsingin monimuotoista luontoa, vahvistaa metsäistä verkostoa ja huolehtia siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen virkistys- ja luontoalueiden metsissä mainitaan keskeisimpänä tavoitteena. Samoin strategiassa sanotaan, että Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista.

Arvoisat kaupunginvaltuutetut, pidättehän huolen siitä, että nämä linjaukset ja tavoitteet täyttyvät Kartanonmetsän kohdalla?

Helsingissä 11.4.2022

Aino Juvonen

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan koordinaattori, Luonto-Liiton metsäryhmä

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Sanna-Mari Oranen

puheenjohtaja, Malminkartanon asukasyhdistys ry