Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto frisbeegolfradan avaamisesta Malmin kentälle

MBS:n, Koillis-Helsingin lintuharrastajien, perinteinen, syksyinen lintulaskenta Malmin lentokentällä. Kuva: Sami Kiema

Lähetimme tänään 25.4.2022 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kannanoton koskien suunnitelmia avata väliaikainen frisbeegolfrata Malmin kentälle:

Arvoisat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kokouksenne asialistalla on 26.4.2022 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malmin kentälle (asiakohta 5).

Frisbeeradan sijoittaminen Malmin entiselle kentälle on varsin haasteellista ja vaikeaa. Frisbeetä harrastetaan pääosin lintujen pesintä- ja muuttoaikoina, eikä arvokkaiden niittyalueiden luonto muutenkaan kestä frisbeekentän rakentamista ja käyttöä.

Malmin ainutlaatuiset niityt ovat tärkeitä lintujen pesintäalueita. Keväisin ja syksyisin kenttä ja niityt tarjoavat ravintoa ja suojaa muuttolinnuille.

Frisbeerataa ei voi sijoittaa niityille eikä niiden välittömään läheisyyteen. Kiekot karkaavat ja niitä haetaan niittykasvillisuutta talloen herkiltä niittyalueilta. Luonnon lisäksi harhakiekot ovat vaarana ja häiriöksi myös ihmisille. Kaupunki on juuri opastamassa tauluilla ihmisten liikkumista kiitoradoille ja ulkoilureiteille.

Ensisijaisesti ehdotamme, että frisbeegolfrataa ei rakenneta Malmin kentälle. Jos väliaikainen frisbeerata kuitenkin rakennetaan, täytyy sen sijaita riittävän etäällä niityistä ja ihmisten kulkureiteistä.

Haluamme vielä lopuksi muistuttaa, että niityt on huomioitava myös lopullisissa kaavoitusratkaisuissa.

Helsingissä 25.4.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry